Sidor

måndag 26 september 2011

Vatten är vitalt!

Jag har det senaste året besökt flera svenska städer av ungefär samma storlek som Linköping och jag vilja skulle påstå att Linköping står sig ganska starkt vad gäller utbudet av spännande och vackra stadsmiljöer. Dock fattas en stor sak som andra "konkurrerande" städer gärna framhäver och som också har en stor attraktionskraft - vattenkontakt.

Jag tror att närheten till vatten är en kvalitet som ligger djupt rotad i människan. De flesta av de besökta städerna har någon sorts kontakt till vatten. Allra senast, förra helgen, var jag t.ex. på besök i Jönköping. Kring Munksjön har en hel del nyare bebyggelse skapats, vilket lär vara attraktivt pga. av sin närhet till vatten. Just nu håller bland annat ett teaterhus på att byggas i området.

Bro över Munksjön i Jönköping. Bild från Parabolux (parabolux.se).

Linköping har starka attraherande element, bl.a. bra logistiskt läge och ett på många sätt fantastiskt universitet. Dock är detta något som många konkurrerande städer håller på att arbeta sig ikapp med. Snart kommer skillnaden i dessa element att vara marginella och därför ingenting som Linköping kommer att kunna förlita sig på i längden om man vill behålla eller förbättra sin position som svensk tillväxtstad.

Människor flyttar lättare över kommungränser idag än tidigare och i valet av boendeort är utbudet av olika boendemiljöer viktigt. Oavsett om man vill bo i en stadsmiljö eller på landsbygden, så betyder kontakten med vatten väldigt mycket för attraktionskraften.

Linköping saknar detta element i stor utsträckning. Stångån för all del, det är viktigt att man arbetar för att skapa en närhet mellan stadslivet och vattendraget på många sätt, men det är ändå inte i paritet med många konkurrerande städers kontakt med vattnet. Både vad gäller kvantiteten och kvaliteten (estetik och möjlighet att utnyttja). Därför vill jag framhäva vikten av att man från Linköpings kommuns sida arbetar för att skapa vattennära stads- och boendemiljöer.

Bebyggelse vid vatten. Havneholmen, Köpenhamn. Foto: Lundgaard & Tranberg (www.ltarkitekter.dk).

Linköping har både Stångån och Roxen i direkt närhet till tätorten, som både måste utnyttjas betydligt bättre. För att skapa en god kontakt till vatten behöver man både skapa tillgänglighet till vattnet från staden och tillgång till staden från vattnet. Det innebär att man;

- För det första måste öppna upp för den kanaltrafik som Göta kanal har, så att Linköping på riktigt blir tillgängligt sjövägen. Tillgängligheten kan bl.a. skapas genom att göra det möjligt för större båtar att ta sig in till stadskärnan. Stadskärnan bör då också ha en större gästhamn.

- För det andra att skapa fler vattennära stadsmiljöer, både för boende och besökare till staden. Arbete med att ”aktivera” Stångå-stråket har påbörjats, men det räcker inte på långa vägar. Staden (stadsväven, stadsstrukturen) bör därför också växa ut längs med Stångå-stranden norrut över E4 och möta Roxen. På så sätt ”aktiveras” och tillgängliggörs hela Stångåns potential samtidigt som vattennära stadsmiljöer skapas.

Tänk er en stadsstruktur som växer längs med Stångån och ut i deltat i Roxen, där en stadsmässig bebyggelse, likt Västra hamnen eller Hammarby Sjöstad, möter Roxen, med sitt båtliv. Det skulle innebära ett fantastiskt lyft för Linköping, som stärker stadens attraktivitet och identitet! Det skulle innebära att Linköping får en helt annan bredd och djup på "variationen av boendemiljöer".

Det något starkare gula området visar på en möjlig utbyggnadsriktning för Linköpings innerstad på lång sikt.

Omöjligt, kanske vissa tänker. Kanske för att Roxens strand är skyddad ur miljösynpunkt (häckning av fågelarter?) och kanske dels för dåliga geologiska förutsättningar? Jag menar att om man verkligen ser fördelarna och vill skapa detta så är det fullt möjligt. Det handlar om inställning helt och hållet!

Det finns flera saker som kan pusha Linköping framåt som ett ledande tillväxtcentrum och kvalitativ boendeort. Kommunen har lagt stora resurser på att försöka lobba hit en höghastighetsjärnväg, som för all del skulle betyda mycket för stadens utveckling. Men frågan är väldigt svårarbetad eftersom den har är många intressenter på båda sidor, de allra flesta utanför länsgränserna. Frågan om att (juridiskt och ekonomiskt)möjliggöra stadsbebyggelse kring Stångån och Roxen är däremot lokal och bör därför vara lättare att realisera, dessutom med kanske lika stor effekt med avseende på stadens attraktionskraft. Om man hade lagt samma resurser på att tillskapa denna stadsutveckling mot vattennära stadsmiljöer som man har lagt på realiseringen av Ostlänken så hade vi säkerligen sett resultat, vad gäller stadens attraktionskraft, mycket snarare.

1 kommentar:

Mats B sa...

Lägg ned! Området mellan motorvägen och Roxen är invallade kärrmarker. Det är bara en tidsfråga när det blir översvämning där. All denna "vattenkontakt" visar bara att man blandat ihop människans vilja till vattenutsikt och vistas vid vatten och det synnerligen olyckliga idén att bosätta sig dikt intill vatten. Venedig har visserligen klarat sig i 1500 år, men förr eller senare går det åt pipsvängen