Sidor

onsdag 12 augusti 2009

Skapa förutsättningar för ett levande Kallerstad


I förslaget till den fördjupade översiktsplanen för Kallerstad och resecentrum (FÖP) så nämns det att Kallerstad ska präglas av en "Linköpingsk" karaktär. Vad detta innebär är förstås en fråga i sig. Men poängen med det hela är att Kallerstad på så många sätt som möjligt ska kännas som en naturlig del av en större innerstadskärna. Att det ska kännas som att stadsdelarna smälter ihop, kanske på samma sätt som Vasastaden idag gör med innerstaden. Så längt är jag med helt och hållet.

Däremot så ställer jag mig frågande till våningshöjden på den planerade innerstadsbebyggelsen på Kallerstad. Ett medeltal på 4-6 våningar är det som nämns i FÖP, vilket för mig känns helt främmande. Visst att stora delar av Linköping har byggts med hus i mellan 4-6 våningar och att det kanske passar i vissa delar av Kallerstad också. Men när man nu bygger en ny innerstad och vill få kvaliteter i innerstadsdelen som kräver ett stort underlag (dvs. bostäder) så bör man förstås bygga in så mycket underlag som bara är möjligt. Och visst finns det fler saker som är "Linköpingst" som man hellre bör ta med sig till Kallerstad än våningshöjderna? Saker som att stråken mellan innerstadelarna fungerar samt att utbudet av olika kultur och nöjesinstanser är jämt utspritt i hela innerstaden är minst lika avgörande för den upplevda sammansmältningen. Kollektivtrafiken är en annan sådan fråga.

Linköpings nuvarande stadskärna är helt beroende av underlaget från bostäder i perifera delar av kommunen. Om nu Kallerstad skulle byggas med samma bostadstäthet så kommer underlaget för utbudet av stadskvaliteter att minska i sin helhet i staden. Det vi istället måste se till är ju att man skapar ännu större andel bostäder "per utbud av kultur och handel" när vi bygger ut staden. Annars är risken överhängande att underlaget utvattnas och konceptet med en levande stad faller.I Stockholm planerar man, likt Linköping, för en utbyggnad av innerstaden norrut. Meningen är att man ska bygga ihop Solna (Karolinska) med Vasastaden/Birkastaden, den s.k. Norra Station. Där har man planerat för en betydligt högre bebyggelse. Och nu pratar jag inte främst om höghus, utan om högre kvarter. De första etappernas gestaltningsprogram visar kvarter med en varierad våningshöjd på mellan 5 - 12 våningar. Detta utan att det ser onaturligt högt ut. Istället signalerar dessa kvarter just den stadsmässighet som också Linköping säger sig vilja utveckla och som är högst nödvändig om staden ska få någon trovärdighet som en av storstadsregionens huvudort. Detta är något sm man borde ta till sig i den mer detaljerade planeringen av området.

Det är viktigt att man tänker på de sociala och ekonomskt hållbara aspekterna och dessa berörs i stor grad av hur pass pulserande stadsdelen blir. En tom del av innerstaden riskerar att förlora dragningskraft. En ny innerstadsdel med för dåligt underlag riskerar att ta suga åt sig andelar från överiga staden och urvattna innerstaden som helhet.


Det finns som jag ser det inga argument för att bygga Kallerstad med en så pass låg bostadstäthet som 4-6 våningar skulle innebära. Jag ser hellre att man följer det mönster som Norra Station har i gestaltningsplanerna och bygger med en betydligt högre våningshöjd generellt i kvarteren. 5-6 våningar mot innergårdar och gårdsgränder och 10-12 våningar mot större gator, torg och stadsparker. Om man sedan ändrar siffrorna i FÖP eller om man väljer att ta bort dem helt för att istället ta detta ämne i detaljskedet spelar mindre roll. Men begränsa inte Kallerstads utbyggnad i höjd redan nu.

Vad gäller kontrasterna, som möjligtvis skulle uppkomma i och med skillnaden på byggnadsvolym mellan den befintliga innerstaden och Kallerstad, så tycker jag de i sådana fall är av ett positivt slag. Den gamla staden behåller sin "medeltida" karaktär medan Kallerstad byggs i med en högre densitet. På så sätt kan en resa genom innerstaden bli en mer dynamisk upplevelse.6 kommentarer:

Peter sa...

Kan bara hålla med, hoppas Muharrem Demorik m.fl. är införstådda med detta! Att bygga 4-6 våningar vore ett historiskt misstag, bygg tätt, högt och urbant!

Rasmus sa...

Att döma av gatornas bredd verkar det vara planerat för varierande våningsantal. Det verkar bra...

http://i214.photobucket.com/albums/cc83/Muthai/oversiktsplan_kallerstad/plankarta.jpg

Jag tror inte att det är någon risk för att det blir för lågt av NIMBY-skäl. Just nu byggs det väl minst fem stycken hus i spannet mellan 7-9 våningar i Linköping? Rena byggboomen. :-)

Robin Andersson sa...

Det är med 4-6 våning i m e d e l t a l man nämner i FÖP.

Jag ser helst att man tar bort siffrorna helt ur FÖPen. Det bör ju rimligtvis vara upp till varje enskilt projekt att avgöras hur hög bebyggelesen ska vara. Men ambitionen måste ju samtidigt vara att man bygger så högt som är möjligt utan att på något sätt förstöra andra värden i området. Som de har planerat vid Norra station, med runt 6-8 våningar och upp till 12 våningar mot vissa större stråk vore utmärkt även i Kallerstad.

Det måste ju vara ett självändamål att få in så mycket bostäder som möjligt i stadsdelen, eftersom man vill ha en hållbar stadsutveckling. Mycket bostäder ger större underlag för ett starkt utbud av service, kultur, handel. Bygger man då säg sex våningar (1 butik + 2 kontor + 3 bostad) betyder det att man, jämfört med en 8 våningshus (5 bostad) ger området endast 60% av vad de skulle ha kunnat. Vidare får området endast 5000 bostäder när det skulle kunna ha 8300. Med ett medeltal på 2,5 personer per hushåll betyder det att det kan bo 21000 människor i Kallerstad istället för endast 12500. En skilnad i underlag på motsvarande ett helt Skäggetorp!!

Rasmus sa...

Hmm, ja jag håller verkligen med om att man får se till att alltid bygga så mycket inomhusyta som man kan sälja och hyra ut.

Det är svårt att veta vilken verklig betydelse och signifikans de här dokumenten och formuleringarna har i praktiken.

Man kan väl knappast hålla på med att räkna ut snitthöjden för hela stadsdelen varje gång ett nytt hus byggs eller planeras? Det låter lite absurt.

"Sorry HSB, ni måste halvera antalet våningar på huset ni planerar att bygga i Kallerstad. Vi gick över 6,0 i snitthöjd inom stadsdelen när Stångåstaden byggde sitt senaste projekt."

Robin Andersson sa...

Nej visst, helt klart är det en fråga om betydelsen av detta i FÖP:en. Men jag undrar fortfarande varför man ens ska ta med det överhuvudtaget om det nu ändå inte har någon betydelse för utgången.

Å andra sidan vore det ju en helt klart positiv signal (förutsatt att man verkligen vill skapa en urban och pulserande innerstadsdel i Kallerstad) att nämna ett mycket högre medeltal, kanske mellan 6-12 våningar istället.

Men som sagt, om det inte har någon större betydelse för utgången så bör man inte nämna det överhuvudtaget då det ger fel signaler.

Anonym sa...

håller helt med också! att fortsätta bygga lågt i kallerstad vore bedrövligt! visa att Linköping tagit ett steg till mot den "storstad" man säger sig vara. Kan bara hoppas att de som har makten i frågan vågar kräma på lite på höjden. Kanske till och med smälla upp ett 20-30 vånings hus i centrum av nya stadsdelen. vore skoj om de vågade överaska med nått specielt..