Sidor

tisdag 10 mars 2009

Dåliga planer för fotbollen

Kolla gärna in Hans reflektioner kring planförslaget till nya fotbollsarena i Kallerstad. Han har där många bra poänger.


Jag har försökt att snabbt skissa fram ett alternativ till detta planförslag (se bilderna). Linköpings fotbollsarena ska enligt mig vara helt tät och läktarna ska vara helt slutna. Detta är ett känt faktum. Det är sällsynt att man inte bygger på detta sätt idag. Arenan bör ligga direkt mot omgivande gator, förutom vid entréerna där mindre torg kan finnas. Alltså bör den inte vara vriden på så sätt som man föreslår i Whites planförslag. Förslagsvis så bör man ha ett större torg (inte så stort som det hektarstora torget i planen) vid fotbollsplanens norra sida, så att man lätt kommer åt det från kollektivtrafikstråket. Att samtliga fyra sidor täcks med läktare är för mig helt självklart. Det vore ju helt och hållet idioti att göra något annat.


Det jag ser i planen är en missplacerad arena med alldeles för stora omgivande ytor och alldeles för öppen för att kunna skapa en härlig atmosfär. Att man inte ens har gjort en tillräcklig research så att man vet hur man skapar en bra atmosfär i en fotbollsarena är rent ut sagt skandal! Förhoppningsvis komer inte detta förslag att gå igenom i denna form, för annars kan vi lika gärna lägga ner allt vad fotbollsdrömmar heter i den här staden. Staden där "idéer blir verklighet". Låt oss hoppas att detta inte inkluderar sådana dåliga idéer också.

Tillägg: Några bonusskisser4 kommentarer:

Anonym sa...

Du har så rätt Robin, visa nu de tröga gubbarna och tanterna i Linköpings styre hur en fotbollsarena skall byggas!

Klockrent skrivet Robin! Keep up the godd work!

Christian sa...

Jättebra skrivet ännu en gång! Jag hade inte tänkt på detta förrän jag läste era skarpa inlägg i frågan.

Anonym sa...

Är Ni medvetna om att i varje större svensk stad fantiserar de om en befolkningstillväxt. I realiteten minskar befolkningen i flera större städer. Det ser jag som ett sundhetstecken. Varför skall alla tränga ihop sig i städer i vårt stora glest befolkade land?

Anonym sa...

Anonym (100826) :

Det de flesta städer fantiserar om, och bör arbeta för, är en ekonomisk tillväxt som innebär en förbättrad livskvalitet för sina invånare.

Kopplingen mellan stadens dragningskraft hos medborgare och näringsliv är tydlig. Ju mer underlag (kunder/arbetskraft) som finns i ett område, ju attraktivare är det att etablera verksamhet. Å andra sidan ju mer utbud det finns (arbetsplatser, nöjesutbud, kulturutbud, handel, etc.) ju attraktivare är det för människor att flytta dit. Denna effekt är verklighet, oavsett vad man tycker om det.

Människor har behov. Behovet tillfredsställs genom service och utbud av ovannämnda slag. Den sociala arenan är mötesplatser som skapas på platser där människors vägar möts. Många anser att livskvalitet är att ha en god tillgång till detta utbud och dessa mötesplatser. Genom att bygga tätare (inte trängre) städer så kan man ge människorna detta utbud och samtidigt bygga hållbart.

Det är ett sundhetstecken när ansvariga inser att man kan bygga en trevligare stad som också är grönare (i ett större perspektiv).