Sidor

måndag 2 februari 2009

Plötsligt händer det...

Ibland går det veckor utan att det händer någonting. Men sedan finns det de dager då allt kommer på en gång. Idag har man från kommunen släppt utredningsmaterial för två viktiga områden i Linköping. Det ena är en detaljplan för samråd på den nya brandstationen i Kallerstad. Det andra är planerna för området där den befintliga huvudbrandstationen ligger idag.


För brandstationen i Kallerstad har man tagit hänsyn till dessa viktiga läge som innerstadens östra ansikte. Genom att låta bygga ett upp till fem våningar högt kontorshus längs Norrköpingsvägen, vid Kallerstadrondellen och längs Kallerstadleden så låter man den mindre urbana brandstationen att döljas. På så sätt ska inte brandstationen att förstöra det urbana intrycket när man ska åka in mot stadskärnan. En lite "enkel" lösning på problemet, men jag tror att det kan bli bra. Jag hade ju hellre sett en lite djärvare lösning med brandstationen inbyggd i ett stadskvarter, men det kanske blir svårt m.a.p. regelverk.


Det andra projektet som har tagits upp är ju också det mest intressanta. Brandstationstomten lär ju säkerligen bli en av de mest attraktiva i hela staden. Man har nu reviderat det tidigare planerna och öppnar för betydligt mycket mer butiks- och kontorsytor. Helt enligt min smak. Den norra halvan av planområdet kommer att få mestadels verksamhetslokaler, medan den södra halvan kommer att få nästan uteslutande bostäder. Grädden på moset är den gång- och cykelbro som man har låtet Tyréns utreda. Den kommer att gå från Nygatans förlängning, genom platsen där Strandgatan börjar, ut över Stångån och förbindas med den östra strandpromenaden i höjd med brandstationens södra del. Detta kommer antagligen bli en viktig väg för gångare och cyklister mellan centrum och Kalllerstad i framtiden.


Mer tankar och reflektioner kommer ni att kunna läsa på www.StorstadLinkoping.se i veckan, då jag planerar att lägga ut kritik i detta ärende. Håll till godo!

2 kommentarer:

Anonym sa...

Bara man bygger en ordentlig och hög bro så är jag nöjd. Helst ska den vara snygg också men...

Rasmus sa...

Ser jättebra ut så långt. Här bara måste man ju bygga så att det blir ett offentligt rum mellan husen och ån. Bra jobbat, kommunen!

Väntar på med spänning detaljplan.