Sidor

tisdag 13 januari 2009

Är en bro per automatik ful?

Av någon anledning så har en debatt om den nya järnvägspassagen, väster om den nya centralstationen, blossat upp i lokal media. Corren, som är till synes är helt vinklade i debatten, ställer sig bakom några politiker i byggnämnden, som anser att en järnvägsbro över Stångån skulle bli grotesk. Man menar att en 11 meter hög bro från centralstationen ända bort till det nuvarande stationshuset skulle skapa en barriär genom staden.


Faktum är ju att den ursprungliga tanken med en bro var att ta bort barriären som järnvägen idag innebär. Att lyfta upp spåren så att man på ett naturligt sätt kan bygga samman gatunäten på båda sidor om området. Att riktlinjen på 11 meter över stångåns vatten skulle göra den stor i skala är ju ganska skevt. Dels så kan man ju göra bron mycket smalare och smäckrare än den nuvarande tullbron och dels så betyder det att bron kommer att gå runt 6 meter över marken intill järnvägsgatan. Alltså så kommer den inte vara högre än omgivande byggnader. Sedan kommer ny bebyggelse på norra sidan om Järnvägsgatan att täcka/dölja flera av bropelarna längs gatan vilket gör att allt man kommer att se från gatunivå är en "svävande" plattform.


Vad gäller det estetiska värdet så känner också igen (den felaktiga) argumentationen i debatten. Förut menade man att höga hus per automatik är fula. Sedan insåg man att höga hus inte alls behövde se ut som i Stockholmsförorterna, utan kan vara ett vackert inslag i stadsmiljön, precis som Drottningtornet. Denna gång menar man att en bro per automatik är ful. Samma sak gäller ju här. Det finns gott om exempel på otroligt vackra broar i världen. Eftersom centralstationen kommer att utformas genom en internationell arkitekt-tävling så finns ju goda chanser att också låta bron ingå. Då har vi ju faktiskt chansen att få en otroligt vacker skapelse som slingrar sig över stadens gatunät!


Under vintern 2006 skrev jag mitt första yttrande om stadsutvecklingen till Linköpings kommun. Då hade man inte bestämt sig vart den nya stationen skulle ligga, men man hade den nuvarande platsen som första alternativ, endast något arkitektbolag hade som förslag att flytta den. Man hade heller ej bestämt om spåren skulle ligga i marknivå, upplyft eller i tunnel. Ganska snart kom man på att ha ytterligare spår på marknivå skulle bredda den "döda" spårytan och förstöra miljön kring resecentrum ännu mer. Samtidigt såg man ju chansen att göra något åt detta. om man lägger spåren under- eller ovan mark.

När tunnel vs. upphöjt då stod mot varandra 2006/2007 så ställde jag upp +(-) lista över alternativen.

Bro:

+ Ger passagerarna en utsikt över staden - PR
+ Mycket billigare - större chans att Ostlänken projeket blir godkänt av regeringen
+ Säkrare - för brand/ras/barn som springen in i tunneln, etc.
+ Kan vara ett vackert inslag i stadsmiljön (beror på hur den utformas)

- kan ge ett stort intrång i stadsmiljön (beror helt på hur den utformas)


Tunnel:

+ Tar helt bort "risken" till en groteskt inslag i stadsmiljön.

- Tar helt bort "chansen" till ett arkitektoniskt vackert inslag i stadsmiljön.
- Ger aldrig förbiresande passagerare chansen att uppfatta att det är sveriges femte största stad de passerar.
- Betydligt dyrare.

Lägg sedan på att möjligheten till målet för max 3min bytestid mellan olika trafikslag är helt borta. Centralstationen, med tunnel, peronger och säkerhetsvägar, 12 meter under jord skulle bli mycket kostsamt. Vanligtvis så kan man gräva ur marken, sätta ner tunnelsegment och fylla igen hålet när man ska bygga underjordiska passager. Men i detta fall kan man inte göra så, med avseende på Stångån och den nuvarande stationsbyggnaden, vilket gör att man måste borra hela sträckan väster om nya centralstationen. Det är mycket mer kostsamt.


Varför jan Widmark(kd) nu idag går ut med detta i media här jag helt oförstående till. "Beslutet" om broalternativet har helt öppet vuxit fram i ett par år nu och finns med i både Banverkets utredning och kommunens förslag till Översiktsplan från i våras. Jag vill nog påstå att detta bara är ett politiskt spektakel. För om man sitter i byggnämnden så bör man ju givetvis ha haft koll på detta länge, eller så har man inte gjort sitt välbetalda jobb.


Klicktips Zaha Hadid

19 kommentarer:

J sa...

Exakt min mening också! Hellre lägga lite extra pengar på en skitsnygg bro. Lär ju bli bra mkt billigare än tunnel. Kan ju bli hur snyggt som helst om man lyser upp den och så.

Anonym sa...

1. Med en så stor och bred bro...all den tomma yta som blir under bron.
Vad ska man göra där ?
Det kommer bli ett perfekt ställe för skumma affärer, narkomaner och uteliggare.
Allt detta ett stenkast från Centrum,nya resecentrum och cloetta center.

2. Hela Linköping är ju fel byggd från början. En liten by på steroider.
Ska man forsätta med nya paniklösningar och skapa ännu mera kaos ?
Placeringen av Cloetta center.
Varenda gång det är nått evenemang där = bilar över allt.
Tornby: Den som kom på ideén att samla så många butiker som möjligt på en så liten yta och med ett minimalt med tillfartsvägar till på köpet, borde ju få en eloge i idioti.

3. Nu ska man bygga ett nytt resecentrum där det troligtvis kommer bli en ny flaskhals i trafiken och med mycket folk på en liten yta.

Jag tror all ledig mark ovan jord kommer behövas till allt annat än en stor bro.

Om man nu har så stora visioner om ett nytt resecentrum , tänkt stort.
Ett nytt landmärke i Sverige som resenärerna kommer minnas.
Men framför allt. Se till att det ska vara enkelt att komma till och från resecentrum.

Robin Andersson sa...

1) Bron kommer inte att bli 60-80 meter bred. Snarare 30-40 meter. Endast fyra parallella spår kommer att behövas över bron, två för den befintliga södra stambanan och två för Ostlänken/Götalandsbanan. Det Corren skriver vet jag inte vart de har fått ifrån.

Kring den befintliga järnvägen väster om Stångån kommer det att kunna byggas hus under bron, samt bedvid bron på båda sidor. Så ett alternativ är ju att "bygga in" bron i byggnader. Samtidigt bygger man gator under bron, mellan husen/kvarteren, så att man får en naturlig sammanbyggnad i gatunätet på båda sidor.

Ett annat alternativ är ju att höja bron ännu mer och på så sätt skapa en mycket öppnare atmosför under bron. Jag ska göra några illustrationer som jag kan lägga upp på bloggen inom kort.


2) Linköpings stadskänra är absolut inte "felbyggd". Man har alltid byggt staden på det sättet man då trodde var bäst. Däremot så kanske den allt för konservativt föändrade stadskärnan, har missat att hänga med i stadens behov och blivit allt för liten. Därför är det ju viktigt att vi bygger den nya delen av innerstaden (Kallerstad, Stångåstranden och kring nuvarande värmekraftverket) på ett sätt som passar 2000-talet. Jag är övertygad om att man i stadsbyggnadskontoret har bra koll på det framtida trafikflödet genom staden. Vi har ju inte direkt några stora trafikproblem i Linköping, något som jag tror att man vidare kommer att ha full koll på även under utbyggnaden av staden.

Vad gäller Tornby så håller jag helt med dig. Externa handelsområden är verkligen sorgligt, både föt miljön, trfaikplanerarna och för upplevelsen. Läs gärna ett tidigare inlägg som jag har skrivit där jag tar upp problemet samt en vision om förändring.


3) Vad exakt kommer marken att behövas till istället för en stor bro? Det är ju bara bropelarna som kommer att ta upp mark. Annars är det ju fritt att använda den marken som blir fri när man tar bort de nuvarande järnvägsspåren.

Jag är övertygad om att bron kan vara en ganska så stor del av impress-faktorn kring centralstationen om mna låter ritas av samma arkitekt som för centralstationen. Som sagt, vad är det som säger att en bro måste vara ful?

Redux sa...

Här var du snabbt ute, men även jag (och säkert många andra) märkte direkt hur vinklad artikeln i Corren var när man läste den i morse. Snacka om att göra en höna av en fjäder!

Detta på samma sätt som nyligen när Corren hade en artikel om gravarna på Stångebrofältet och hur hemskt det skulle vara med gravfriden och att man då inte kunde bygga det nya resecentrum där. Tråkigt att sensationsjournalistiken verkar komma mer och mer även i Corren.

Något jag noterade med avsmak var deras bildval. Bilden med bromontaget var tagen väldigt nära så att bron tar upp hela övre delen av bilden och skymmer utsikten över hotellet. Bilden utan bro däremot, den var tagen långt ifrån så att man bara ser den nuvarande järnvägsbron och det inte känns som om den skymmer något alls, ful som den är. Vinklat bildmontage? Ja. Bra jämförelse mellan alternativen? Nej.

Sen verkar de ha glömt att nuvarande järnvägs- och tullbro kommer att rivas och att den delen av ån blir öppnare...

Peking sa...

Hata linnköping vi ska ha hela universitetet.

Hans sa...

Ja, förut var det höghus som var fula, nu är det broar. När ska man inse att man verkligen kan bygga något snyggt, visa upp något för omvärlden. Och, ja en bro är verkligen ett sådant objekt, kan bli ett tydligt signum för staden Linköping.

Corren har en massa konstigheter för sig hela tiden - knappt värt att kommentera längre. Var är ansvaret för den egna staden? Några visualiseringar på hur SNYGGT det kan bli med bro istället? Nej, det verkar vara för svårt.

Amin sa...

Haha, 6 spår, 60-80 meter bred!! Kom igen nu Corren! Dessutom står det ju på annat ställe i samma artikel (bildtexterna) att det bara är 4 spår.

Precis som tidigare (positiva) inlägg här så kan jag bara hålla med om att det hela beror på HUR man bygger bron. Den behöver ju inte alls se ut som på Correns bild; grå och klassiskt tråkig. Det vore ju extremt dumt att inte använda detta tillfälle till bro och göra ett landmärke!

D sa...

Jag förstår inte hur man i nutid överhuvudtaget kan överväga att bygga en järnväg ovan jord i tättbebott område, med tanke på det buller och gnissel det orsakar för kringliggande områden.

När man dessutom diskuterar (och vill måna om) att det är möjligt att köra höghastighetståg i ca 160 km/h rakt genom Linköpings stadskärna, så borde man ju inse att man är helt fel ute! (Att köra tunga godståg genom centrum med farligt innehåll känns också väldigt tveksamt.)

Vad är så farligt med att resenärerna behöver "gå ner en våning" för att komma till tågperongerna (som Jörgen Haslum menar är ett problem)? Ska man till gatuplan/bussplan så innebär det ju ändå att man måste förflytta sig i höjdled.

Hans sa...

D: det där med buller och gnissel är ju totalt överdrivet, så enormt farligt har det nu inte helt plötsligt blivit. Tanken med en bro är ju också att man kan bullerdämpa med anordningar i genomskinligt material vid broräcket.

Vad gäller en tunnel så blir det ofantligt mycket dyrare. Bara för kommunen räknar man med en extrakostnad på hela 1,5 miljarder - vad kan man inte göra med de pengarna? Sedan ska ju Banverket stå för själva tunneln. Dessutom är det omöjligt att låta trafiken flyta under tiden man bygger en tunnel, det innebär ett stopp på mycket lång tid, tillsammans med provisoriska broar och spår.

Banverket kommer aldrig gå med att lägga extrakostnaden för en tunnel. Jag har inga siffror på hur mycket mer det kostar, men säkerligen några miljarder.

Linköping har chansen att bygga en snygg bro som ger en fantastisk utsikt över staden för alla passerande - tänk dig själv när man kommer hem och ser staden nästan uppifrån, underbart! Man blir unika i landet med denna lösning. Dessutom blir perronger och själva resecentrum rationellt i två plan.

Jag hatar tanken på att gå ner i en tunnel för att ta tåget, det är skumt och otrevligt. 12 meter är långt ner, inget tvivel om det. Linköping måste se till att bygga ett värdigt resecentrum.

Sedan kan man ju fråga sig vad byggnämnden håller på med. Det finns redan ett två år gammalt beslut i kommunfullmäktige om resecentrum. Där är det klart uttalat att man ska höja spåren. Tunnelstudier har genomförts men förkastats för att det finns så mycket svårigheter.Sedan kommer byggnämnden och Corren förfasas, ett par år efter. Märkligt, agerande.

Robin Andersson sa...

D>

Bullret som tågen skapar är inte alls så stort som många vill få det till. Det är ju precis så det ser ut idag, med tåg som passerar innerstaden dag och natt. Med transparanta bullerskydd på sidorna av bron kommer man kunan reducera bort väldigt mycket buller. Det skulle inte alls förvåna mig om det till coh med blir mindre buller med en sådan bro än vad det är idag, trots något fler tågavgångar.

Vad gäller godståg så har man på stadsbyggnadskontoret lämnat en passage för möjlig utbyggnad av järnväg norr om E4. Alltså förbi Gärstad. Mer info finns i förslaget till ÖP för staden. Meningen är att det ska finnas en möjlighet att dra ut godstågstrafiken bort från innerstaden om man i framtiden anser att den är störande eller farlig för miljön i innerstaden.

Sedan kan jag ju säga det att ha perronger 12 meter under jord är otroligt dumt, inte minst ur logistisk synpunkt. 12 meter är alltså tre till fyra våningar ner under marken. I beräkningar som används för planeringe av olika reseknutpunkter i Världen så räknar man med att förflyttning vertikalt tar ungeför tre gånger så lång tid som förflyttning i samma plan. Därför vill man se till att avstånden i höjdled är så korta som möjligt, för att kunna nå en rimlig bytestid mellan olika trafikslag vid knutpunkten. I detta fall gäller en önskad maximal bytestid på 3 minuter. Det gör att en förflyttning tre våningar under mark för att byta från ex. buss till pendeltåg är omöjlig. Att man inte lägger alla trafikslag på samma plan har ju helt med utrymmesbristen, samt att det är önskvärt att skapa planskilda korsningar för att förhindrar barriärer.

Per sa...

Om Linköping ämnar att bli en mycket tät urban storstad så är det givetvis bara en tunnel som är aktuell, föreställ er själva om det gick en bro från Söder till Centralen i Stockholm, hur mycket färre bostäder/affärer skulle det i så fall vara på den ytan. Den ökade merskostnaden som en tunnel skulle innebära är värt varenda krona.

Sedan så fårtår jag broförespråkarnas argument, det är naturligtvis bra att förbipasserande ser att det är en storstad som passeras och att det kan innebära reklam för staden.

En tunnel är det enda rätta av den enkla anledningen att det handlar om att förtäta och göra Linköping extremt urbant. Alla ytor måste användas och vi vill inte ha någon förslummning som "alltid" blir under stora broar. Det räcker att kolla på Stockholm för att se att detta är fallet, jmf med broarna t ex Johanneshovsbron, Skanstullsbron, Liljeholmsbron, de två tågbroarna mellan söder och Årsta, det blir förslumning och därmed förfulning.

Anonym sa...

Det ryktas om att det kommit upp en ny hemsida om Linköpings stadsutveckling.

www.storstadlinkoping.se

Robin Andersson sa...

Det finns en bro mellan Söder och Centralen, den går mellan Riddarholmen och Gamla stan. Men jag håller med om att Stockholm behöver sina tunnlar. Men Stockholm behöver sina broar också. FÖr det är ju otroligt vackert att komma på broarna och se ut över Riddarfjärden, över Rikstdagen, Slottet och Stadshuset.

Det där med att Stadsrummet inte kan bli tätt och urbant bara för att man bygger en bro är fel. Man kan bygga in bron i en modern kvartersstad ganska bra.

Som sagt, skissade exempel lär komma upp på bloggen snart.

Per sa...

Dålig jämförelse Robin då den bron går över vatten och inte över innerstadsmässiga Södermalm, det är knappast läge att bygga bostäder mitt på Riddarfjärden.

Robin Andersson sa...

Per> Du sa ju "om det skulle gåen bro från Södermalm till Centralen". Det är ju det det gör. Oavsett om det är aktuellt med byggnader eller ej (vilket det i detta fall skulle kunna vara, vid Riddarholmen). Men om jämförelsen haltar så ligger det ju på dig, då du drog upp det.


Men hur som helst, det tar inte alls mycket plats av markytan för att ha en upphöjd järnväg. De få bropelarna so,m behövs på marken kan byggas in i bygganderna, vilket gör att det inte alls behöver "märkas" att det går en järnväg där, när du står i gatuplan.

Jag förstår inte alls dina argument, Per. Det är uppenbart att vi båda vill se samma sak, en förtätning och den delen av innerstaden. Därför är det synd att vi inte har samma värderingar i fördelr och nackdelar kring en bro eller tunnel. Man lär aldrig fatta att det är en stad som man passerar om man bygger ner järnvägen fyra våningar under mark. Det blir samma misstag som E4 har idag.

Per sa...

Robin, jag menade givetvis bebyggbar mark, men det trodde jag var självklart.

Centralbron som jag antar att du pratar om mynnar ur sin tunnel vid södermälarstrand för att där övergå till bro, den som kan sin geografi vet att detta är Södersmalms utkant. Det finns inga broar över tättbebyggda områden på Söder, av den enkla anledningen att det inte kan se ut så i storstäder, den massiva tågtrafik som råder på sträcken skulle vara allt för störande om den trycktes in mellan höghus. Som stockholmare (fd Lkpgsbo) på söder

Man måste se långt fram i tiden när sådana här byggnadskonstruktioner uppförs. Vi måste ha stora visioner för Linköping, att bygga sönder stadens mest centrala plats som det kommer bli i framtiden med snabbtåg och intensiv tågtrafik kommer bli ett stort misstag. stångån kommer tappa sin attraktivitet på platsen.

De fem broar jag nämnde i det fösta inlägget är skräckexempel och inget vi vill se i Linköping.

Robin Andersson sa...

Jag håller helt med dig där Per. De fem stora broarna är inget jag heller vill se i Linköping. Men dessa broar är inte ritade utav internationella arkitektkontor, utan av banverkets konstruktörer. Det är en väsentlig skillnad.

Man måste också utgå från gatuperpektiven och passagerarpersoektivet när man funderar över hur området kommer at se ut. Många gånger så tänker folk på hur det ser ut från luften, ett perspektiv som aldrig kommer att finnas i verkligheten.
tanken är ju att man ska bygga järnvägsområdet med innerstadskvarter. Alltså kommer man från gatunivå att se platsen som en vanlig del av innerstaden. Den upphöjde rälsen kommer att "sväva" över (gärna högt över) marken, något som man inte kommer att tänka på då synfältet kommer att blicka över ån.

Vad gäller brosträckningen över vattnet så kommer den ju kunna se smäckrare ut än den befintliga tullbron.

Jag tror verkligen att du överreagerar i din syn på brons intrång på stadsrummet. Jag tror snarare att bron kommer kunna bli ett riktigt attraktivt konstverk som passar in med den nya centralstationen och med hela området i stort. Jag tro att du har alldeles för tråkiga erfarenheter av broar, som du baserar din skeptisism på.

Fredrik Flink sa...

Nej, det går nog att bygga en fantastiskt vacker bro. Problemet är att den med nuvarande planering kommer att lägga under sig en stor del av Stångån - apropå hur hemskt det sägs vara att vistas i en tunnel. Bredden blir 80-100 meter - så länge man ska ha resecentrum precis där kommunen bestämt, då handlar det nämligen inte om 4 spår utan om 8 spår med mellanliggande perronger, även om de inte ligger precis över vattnet som i det vinnande förslaget. Här kan man slå två flugor i en smäll och flytta en liten bit från ån men i gengäld närmare Storgatans förlängning - och få en smal kort bro borta vid Nykvarn i stället för mitt i centrum (se http://www.svensk.info/resecentrum/jorden3.gif) eller ända uppe vid motorvägen och spara mer av stränderna(se http://www.svensk.info/resecentrum/jorden5.gif)
För övrigt anser jag att Linköping är värt en jordglob!

Fredrik Flink sa...

Nu finns det en NAMNINSAMLING på

http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=8471

mot en jättebro i centrum och för utredning av andra alternativ som citytunnel, smal perifer bro - och för en folkomröstning!

För övrigt anser jag att Linköping är värt en jordglob.

Se vidare www.resecentrum.info