Sidor

lördag 3 januari 2009

2009

Gott nytt år! Förhoppningsvis kommer det vara fyllt av massa spännande projekt och visioner för vår kära stad. Det finns många saker som jag vill se startas, men några projekt är ju lite viktigare än andra. Framför allt handlar det om ett beslut om Ostlänkens byggstart och en fotbollsarena på Kallerstad.

Bebyggelsen i Kallerstad verkar ju ha slagit i några riktiga hinder den senaste tiden. Dels vill inte SAAB att bostäder ska byggas på Kallerstad, eftersom de kan vara ett potentiellt hot mot utbyggnad av deras verksamhet. Å andra sidan håller ju regeringen på med en ändring av lagen vad gäller buller. Istället för bara maxnivåer på buller så ska man också ta hänsyn till hur ofta detta sker, vilket inte görs idag. Detta skulle med all säkerhet göra att Kallerstad skulle kunna klara bullernivåerna för bostäder. Landningsbanan kommer samtidigt att flyttas/förlängas 600m söderut. Att bygga ut Kallerstad utan bostäder är inget alternativ!


Idag kan man i Corren läsa om att utbyggnaden av Kallerstad hotas av arkeologiska fynd från slaget vid Stångebro. Platsen för slaget har väl varit känt ganska länge kan man tycka, vilket också bör göra att man har tagit hänsyn till detta tidigare. I artikeln skriver man att man bör ta hänsyn till de värden som detta historiska slag kan betyda för Linköping.

För mig är det ganska klart. Man bör visst respektera detta område och den historiska händelsen. Låt området "avsökas med de metoder riksantikvarieämbetets slagfältsteam använder". Hittar man sedan någon större grav där soldaternas kroppar samlades så kan man väl bygga ett besökscentrum runt dem? Ett upplevelsecentrum där man får se gravarna, lära sig om slaget, dess bakgrund och dess konsekvenser för svensk historia, se föremål från slaget osv. Ett slass minimuseum inbyggt i stadsväven. Det vore ju otroligt häftigt.

2 kommentarer:

Hans sa...

Det är ju helt självklart att man ska gräva ut området, det är ju klassisk mark, så att säga - inte bara från medeltiden, utan med 99% säkerhet även tidigare, området har varit den viktigaste passagen i södra Sverige.

Saken är den att man borde börja med det redan nu. Annars tycker jag ditt förslag är mycket bra, Robin, en ordentlig minnesplats och ett besökscentrum för detta mycket betydande fältslag i svensk historia. Men först måsta man, som sagt, hitta något, hehe...

Kan också konstatera att Saab som vanligt verkar vara mot Linköpings utveckling, börjar bli lite tröttsamt nu, de såg ju till att knoppa av våra båda centrala höghus med några våningar - att de fick göra det är ju otroligt.

Linköpings utveckling är dock viktigare än Saabs (och flygplatsens). Bäst att påminna om detta ibland och det är medborgarna som bestämmer. Saab kan varken säga ja eller nej till något, det är fullmäktiges uppgift. Sedan kan de ju bråka och överklaga en massa detaljplaner, men det blir ju bara barnsligt i längden.

Det är otroligt viktigt att Linköping, vår kära hemstad, gör sig mer och mer oberoende av enbart ett företag (läs: Saab). Faktum är att utbyggnaden på Kallerstad med blandstad är viktigare för Linköpings utveckling än vad både Saab och flygplatsen är - jag är ledsen men tiderna förändras verkligen.

Flygplatsen är ju också beroende av skattebetalarnas pengar, så de borde ju ligga lite lågt. Förhoppningen är ändå, som du skriver, att landningsbanan förlängs och riktvärden ändras. Mitt tillägg är att Saab blir något mer ödmjuka inför Linköpings framtid, att man måste inse att Linköpings rationella utveckling går före deras företag, att de bara är en del av denna utveckling. Att man inser att vissa starter/landningar inte kan ske över staden.

Jonas sa...

Det är förståeligt att Saab i första hand måste se till sina egna intressen. Linköping hade inte varit där vi var idag om inte Saab för 70 år sedan skapade dataindustrins vagga i Linköping. Idag ser det dock annorlunda ut, Linköping har ett stort näringsliv med en mycket stor mängd mindre bolag, kanske framföralt inom IT-sektorn. Linköping är inte beroende av Saab. Men det är dock viktigt att både kommunens och Saabs intressen iakttas. Linköping är idag mycket nära att ha det flödande av storstadsinfluens som t ex Malmö har. Man förstår att Norrköpingsborna är avundsjuka trots att Linköping ger bort sin tillväxyt och sitt universitet och bara får motarbetning och hat tillbaks.