Sidor

tisdag 23 december 2008

Tinnerbäcksparkeringen

Nu är den första etappen av utbyggnaden av Folkungavallen ute på samråd. Det handlar om den nordvästra delen av området, där Tinnerbäcksbadets parkering finns idag.Man vill här bygga 100-120 hyresrätter i två byggnadskroppar/kvarter. En med kvadratiskform med inneslutande innergård samt ett kvarter i form av ett "E" med innergårdarna öppna mot Tinnerbäckravinen.Bebyggelsen kommer att ligga tätt intill tomtkanten mot S:t Larsgatans- och Torkelbergsgatans korsning, men kommer att öppna upp sig till ett litet torg längre söder ut. Torget kommer att ha butikslokaler i bottenvåningarna. Parkering kommer att byggas under bostäderna och infarten kommer att finnas från Torkelbergsgatan på grund av S:t Larsgatan har större busshållplatser samt torg.


För hela projektet Folkungavallen så har man tagit denna del från Erséus Arkitekters förslag vid det parallella uppdraget. För restarande del av Folkungavallen har man valt att i huvudsak använda sig av Tovatts förslag (bilden ovan). Bilden nedan visar en skiss från Erséus Arkitekters ursprungliga förslag. Som ni ser så var det närmaste huset med, och huskropparna var slutna ut mot Tinenrbäcken. Men man kan kanske få en känsla av volym och form från denna skiss. Man kan också se att man här har utformat en ny entré till Tinnerbäcksbadet "Tinnis" från torget, där bussarna också stannar. Utmärkt!Ett jätteintressant projekt enligt mig. Den lär också visa hur pass intressant områdets bostäder kommer att vara efter full utbyggnad. Om man kan hålla hyrorna på någorlunda rimlig nivå så lär det inte vara några problem att få lägenheterna uthyrda. Under 9000/mån för en trea är ett måste, helst runt 7000/mån.

5 kommentarer:

Hans sa...

Jag ser ljust på detta innerstadsprojekt, ja det ser faktiskt mycket bra ut! Man går upp till sex våningar mot S:t Larsgatan, helt ut mot kvartersgräns; det är också tätt och man tillskapar ett torg (där handel kan etableras); och huskropparna är väl inplacerade.

Detta är en verklig innerstadsutvidgning med två kvarter - alla sådana utvidgningar är av mycket stort värde! Det är såhär kommunen ska jobba och nu hoppas jag verkligen att man med Stångåstaden kan ro detta iland, (det ska egentligen inte vara några problem).

Det finns anledning att se ljust på Linköpings utveckling!

God Jul och Gott Nytt År!

Simon sa...

http://www.corren.se/archive/2009/1/2/k1kpbboahtcq2cc.xml

sLars sa...

Dårskapsprojektet med det underliga namnet Manhattan lyckades, som bekant, inte locka många köpare.

Jag undrar om underlaget för intresserade finns för detta folkungavallsprojekt och tillika förtätning av Linköpings stadsbild.

sLars sa...

Hans, i kommentaren skriver du att handel kan etableras. Så var tanken med Bo Sundbergs utmärkta skiss i början av T1 också. Den handel vi har på T1 är inte ymnig. De lokaler som kunde använts för fik, affärer av diverse slag är inte använda.

Dock, det börjar faktiskt vända lite lite ska jag erkänna. Med en slags scrap-book (!?)-affär vid lägerhyddan och ett solarium.

Men annars är det i stort sett renons. Gurkan finns så klart. Och industriområdet - det underligt placerade i valla - hyser lite andra verksamheter.

Men någon tanneforsgata med puls blev det inte. Och tänk, tror att Bo Sundberg menade att det skulle vara så.

Kanske folkkungavallsprojektet ligger närmare stans centrum och lyckas i sin intention. Låt oss hoppas det. Men jag tvivlar, och gillar inte förtätningen.

Robin Andersson sa...

sLars> Intressant jämförelse. Den snubblar lite, som du säger, i och med att folkungavallen är en naturlig del av innerstaden, medan T1 ligger i utkanten.

Däremot så tror jag inte att lokalerna på Tinnerbäcksparkerinen är menat för att vara några gallerior eller dylikt, utan snarare en matbutik, restaurang eller något sådant. Huvudsaken är ju att det byggs lokaler i bottenvåningarna, så att man inte bygger bort möjligheten till innerstadsutvidgning i området.

Problemet med T1 är ju också att man har byggt ett rent bostadsområde med några få butikslokaler här och där. Vill man bygga en innerstadsdel så måste handel och trafik-/folkflöde vara A och O. Sedan måste man lägga massor med bostäder på detta, så att det finns underlag för dessa butiker. Men man ska egentligen tänka tvärtom. För det är ju önskvärt att det finns en tät bebyggelse med strömmar av människor i en innerstad. Att man sedan ger dem ett stort utbud av handel och service, samt närhet till jobb och skola, är ju en förutsättning för att området ska bli attraktivt.

Så för att bygga innerstad krävs att man antingen fortsätter att bygga direkt från befintlig innerstad, alltså ren utvidgning likt Tinnerbäcken. Genom detta scenario ligger kund-/besöksunderlaget i realtion med innerstadens dragningskraft. Där finns redan många bostäder och samtidigt är det många som reser dit.

Eller så måste man bygga upp en stadsdel som från grunden är baserat på handel och service, med utrymme för rörelse. Och sedan bygga på den med mycket bostäder för att skapa det underlag som ett excentriskt område från bröjan saknar.

Jag tror på Folkungavallenprojektet. Det är alldeles för bra läge och fin miljö med Tinnerbäcken och Mahoniadalen, för att inte skapa intresse. Det enda jag är orolig över är priserna på bostäderna. Förhoppningsvis så bygger man med hög densitet för att sprida kostnaderna på flera lägenheter, samt med riktigt hög kvalitet (gärna Schweizisk standard) i arkitektur och kontraktsutförande för att göra bostäderna ännu mer prisvärda!