Sidor

måndag 22 december 2008

My "deal".

Centerpartisten Roland Larsson har gått ut i media angående den kniviga ekonomiska situation som har "uppstått" kring flytten av Folkungavallen. Han skriver även i sin blogg om hur kostnaderna för de nya arenorna har ökat samtidigt som exploateringspengarna för Folkungavallen är desamma. När beslutet om flytt av Folkungavallen togs 2005 gjorde man det med tron om att kostnaderna för de nya arenorna skulle uppgå till 135 miljoner, varav 123 miljoner skulle täckas av tomtförsäljningen och resterande 12 miljonerna av hyror.

Roland kommer också med ett förslag att investeringar som dessa borde få ekonomiskt stöd av näringslivet. Eftersom det ofta är näringslivet som direkt får avkastning på dessa investeringar. I detta fall skulle det betyda att, av de 200 miljonera som projektet nu är uppe i, skulle kommunen stå för de ursprungliga 135 miljonera och näringslivet för de resterande 65. Ett helt klart välmotiverat förslag. Men samtidigt, om man vill locka hit nya företagsetableringar så ska man inte lägga på ekonomiska börder på dem som de inte hittar i konkurrernade etableringsorter. Då gäller det ju att företagen i fråga verkligen har avkastning på investeringarna.

Därför underar jag hur rättvist ett sådant system är. Hur mycket mer stöd lär fotbollsarenan få jämt emot friidrottsarenan av näringslivet? Den första lär generera betydligt bättre avkastning än den andra. Förvisso skulle det kanske betyda att fotbollsarenan får en lite "finare finnish" medan friidrotten får nöja sig med att de grundläggande behoven täcks, som hamnar inom ramen för den ursprungliga kalkylen.


Jag återkommer alltid till en fråga när jag reflekterar över den krokiga väg som man har gått. Trodde man verkligen att man kunde få en fotbollsarena för 67 miljoner kronor? Bara friidrottsarenan kommer nästan upp i de siffrorna. Cloetta Center kostade 250 miljoner att bygga, och den är ganska spartansk inredd i jämförelse med andra hockeyarenor i Sverige. En ombyggnad av idrottsparken i Norrköping kostade närmare 300 miljoner kronor. Nä, man måste insett att orimligheten i den kalkylen även 2005, även folkpartisten Bengt Olsson trots att han försöker rentvå sig själv och sitt parti.

Man om vi ska vara lite kontruktiv för ett tag. Varför inte sätta en något högre exploateringsnivå för nybebyggelsen på Folkungavallen. 20% högre borde vara möjligt.
Gärna på höjden, snarare än på marken. Integrera marken kring arenorna i projektet, för att bygga nya bostäder och verksamhetslokaler som i sin tur är med att finansiera projektet. Kring friidrottsarenan intill campus kan man ju bygga studentbostäder. Det handlar förvissa om små summor, men friidrottsarenan är ju också den mindre dyra arenan.

Kring fotbollsarenan bör man kunna bygga mest. Man skulle kunan bygga kvarter med bostäder runt fotbollsarenan, med butikslokaler och dylikt i både arenan och i entrévåningarna i kvarteret. Här handlar det ju om betydligt större summor. Fler bostäder och lokaler, men också bättre exponerat och intressant område.


Stångåstaden skulle tillsammans med de privata bostadsbolagen kunna bilda ett genensamt bolag för att dela på kostnaderna och på intäkterna från dessa områden. Detta är en lösning som kanske kan hjälpa ekonomin en bra bit på vägen och samtidigt få igång byggandet av Kallerstad, vilket ger bättre lönsamhet åt de infrastrukturkostnader som lär behövas skjutas till vid arenabygget. Här är det ju också i princip de företag som får störst gagn av arenan som också hjälper till och betalar för den. Indirekt. Och jag tvivlar verkligen inte på att det skulle vara ett riktigt eftertraktat område både för bostäder och för kommersiella lokaler.

1 kommentar:

Anonym sa...

Du har så rätt så rätt! Jag håller med dig 67 milj för en fotbollsarena, löjligt. Ska man bygga nytt så kan man lika gärna bygga snyggt och smart