Sidor

lördag 20 december 2008

Det börjar äntligen hända något på LCA.

Det är många år sedan idéen som att bygga ut flygplatsområdet i Linköping väcktes. Staden är i och med SAAB:s existens en av Europas största flygindustristäder och har därmed en riktigt stor samlad kompetens inom området. Därför ter det sig ganska naturligt att, för att utnyttja denna kompetens fullt ut, även skapa förutsättningar för andra flygteknikrelaterade företag att slå sig ner här och bilda ett kluster.


Linköping Aviation Center är namnet på den företagspark som ska ligga intill den utbyggda flygplatsen. Det kommer rent konkret och något krasst att betyda att den mark som blir över efter funktionsbyggnader till själva flygplatsen istället kommer ingå i företasparken, fritt för företag att bygga och etablera sig. Det man kallar för General Aviation Center är vad jag förstår också ett pågående projekt. Det går ut på att skapa en plats för privata icke kommersiella flygaktörer. Alltså exempelvis företags egna flygplan, flygklubbar, "hyr-hangarer" för tillfälliga gäster, etc etc. Dessa två projekt går ju lite in i varandra. Tillsammans med nybyggnaden av flygterminal intill järnvägen kommer dessa projekt att bilda nya Linköping City Airport, och var från början en vision som lite optimistiskt skulle vara klart till 2014. Nu lär det blir något försenat då beslut för Ostlänken ständigt skjuts upp.

Ja, för Ostlänken och framför allt den nya centralstationen öster om Stångån är ganska tätt ihopkopplat med utvecklingen av flygplatsen. Just närheten till redan byggd infrastruktur (E4, södra stambanan, Tjust/Stångådalsbanan, etc.) är en av de fundamentala fördelarna som förutsätter satsning på LCA. Framför allt vill man bygga samman logistiken hos den nya centralstationen med LCA. Man ska exempelvis kunna checka in redan på centralstationen i ett "Sky City", vänta lugnt på tåget som tar dig vidare direkt till gate:en. På sikt ser man att flera resecentrum är ihopkopplade i systemet. Allt för att förenkla en resa från och till Linköping City Aiport.


På de illustrationer som finns med i flygplatsens- och kommunens ch centralstationen är sammankopplat med byggnader. Ett sätt att tydligt visa sammhörigheten mellan dessa två stora nav är ju att de följs åt även arkitektoniskt. Därför så ser jag gärna att båda områdena ska ingå, tillsammans med själva järnvägsbron som kanske är den mest komplicerade pussilbiten att få till, i den internationella arkitekttävling som man ska anordna. Ingenting säger ju att de måste byggas samtidigt.


Här är det ju egentligen järnvägsbron, som kommer att börja vid flygplatsen och sluta tidigast vid nuvarande resecentrumet, som binder samman hela området. Jag vet att exempelvis Zaha Hadid skulle kunna komma på något sjukt läckert. En ström (järnvägen) som binder samman två stora kroppar, samt många små huskroppar (kontor) mellan dem. Det vore trevligt om man speciellt bjöd in Zaha Hadid till denna tävling. Man kan bara få ett nej som värst. En något högre kostnad på ett sådant här stort projekt är försummbart när man tänker på vilken marknadsföring det skulle betyda för staden som nav och som etableringsort!

Inga kommentarer: