Sidor

måndag 19 januari 2009

Erasmusbrug i Rotterdam

Jag kunde bara inte motstå att lägga in några bilder på Erasmusbron i Rotterdam. Det finns många exempel på vackra broar i Världen, och den här över 800 meter långa bron är en av dem. Det vore väl inte så dumt att ha något så här vackert i Linköping?

Denna bro bör vara tillräckligt bred för fyra till sex järnvägsspår. Pylonen är 139 meter hög. Snacka om att något sådant skulle bli ett landmärke för Linköping. Rent hypotetiskt skulle denna pylon kunna ses från E4:an. Nu är ju säkert inflygningszonen ett hinder för just en sådan hög pylon, men nu menade jag ju heller inte att just denna designen skulle tillämpas. Detta är ju bara ett bevis på att man kan skapa en mycket vacker bro.

Vad gäller utrymmet under bron så kan man ju få plats med bebyggelse även under och omkring bron. Så det finns ju inget som säger att en tunnel skulle ge betydligt mer plats. Se bilden nedan. Där ser man att bron ligger på själva Stångåsidan av den nuvarande järnvägspassagen och Järnvägsgatan får husfasader mot sig. Alltså leds järnvägen "genom" bebygglsen på ett sådant sätt att järnvägen inte alls bli så pass intrångande från innerstaden sett.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Återigen en bro som går över vatten och inte mitt igenom en stads mest centrala punkt.

Robin Andersson sa...

Vad spelar det för roll om den inte går över vatten hela vägen? Jag har ju förklarat att den inte behöver ta speciellt mycket mark i anspråk då man kan bygga in den i byggnaderna.

Att den går genom de centrala delarna spelar väl heller ingen roll? Det är väl en bra sak om den ska bli ett landmärke?

Jag förstår inte alls ditt resonemang. Klargör gärna hur du tänker.