Sidor

lördag 29 november 2008

Ledsen för den dåliga uppdateringen...

Sorry, har inte kunnat sitta med bloggen någon längre tid den senaste månaden. Jag har ju lite annat att pyssla med också, bloggen är ju något som jag kan sitta med vid eventuell fritid, något som är svårt att hitta när man studerar sista året samt har barn. Jag hoppas att ni kan ha förståelse för det. =)

Jag kommer att kunna ta upp bloggandet ordentligt igen om några veckor. Det lilla som jag har hunnit med under tiden är att lämna in synpunkter på detaljplaneförslaget av brandstation som ska byggas på Kallerstad.


Jag har där föreslagit en betydligt tätare struktur av brandstationen, där all fordonsverksamhet kan finnas på en större innergård, vilket då kan göra att bebyggelsen kommer ut ändåa ut till vägen. Detta stämmer ju då också överens med den ambition kommunen har att skapa en tät blandstad på den norra och östra sidan av Kallerstadleden. Jag vill också integrera okänsliga verksamheter i samma kvarter som brandstationen. Kontor, exempelvis. Så att bebyggelsen kan få samma volym och form som övriga kvarter i dess närhet.


Denna tomt är en av de första man ser när man kommer in till Linköping norrifrån i framtiden. Därför är det jätteviktigt att man ser till att göra den attraktiv. Samtidigt tycker jag att det är viktigt att de få offentliga byggnader/anläggningar som kommer att finnas på Kallerstad (fotbollsarenan, brandstationen, torg och gator, etc.) bör lägga ribban för hur de privata aktörerna ska bygga. Man måste från kommunens sida lägga en hög arkitektonisk och kvalitetsmässig nivå för att ge inspiration och attraktivitet till området.


Jag uppmanar samtidigt att alla ni skriver och skickar in ev. synpunkter till kommunen. Nya planförslag hittar ni här. Det mest aktuella projektet är ju ÖP Kallerstad, där samrådstiden går ut i mitten av december. Ta chansen att påverka!

Har ni bara några småförslag till ÖP kallerstad så får ni gärna skriva dem här på bloggen så kanske jag kan ta med dem i mina synpunkter. Vill ni har något dokument som jag har skrivit, exempelvis synpunkter på DPP Brandstationen eller Linköping 2022, så maila mig på robin_andersson@email.com så ska jag fixa de åt er.

1 kommentar:

hans sa...

Din brandstation är MYCKET snyggare! Hoppas att kommunen får sig en tankeställare, området ska ju vara blandstad.