Sidor

lördag 13 december 2008

Back on track!

Hej alla bloggläsare. Jag hoppas att ni har hållt ut med min dåliga uppdateringsfrekvens den senaste tiden. Det har varit allt för mycket att göra, men nu är det långledigt!


Jag tänkte börja med att i detta inlägg lite överskådligt gå igenom vad som ska tas upp under den närmaste tiden. Dels så kommer jag att lägga krut på en kommentar till "ÖP Kallerstad". Samrådstiden går ut om några dagar, så det får bli att lägga på ett kol. I huvudsak kommer jag att poängtera betydelsen av att bygga förutsättningar för en levande stadsdel som känns helt integrerad med den gamla innerstaden. Framför allt över Stångån, så att den inte känns som en barriär. Några detaljer som också är viktig är att få upp en hög exploateringsgrad av bostäder och verksamhetslokaler i området.


De stora stråken som "Diagonalen", Norrköpingsvägen och Kallerstadleden bör få en extra urban och tät gatusmiljö, främst genom betydligt högre byggnadshöjder. Sex våningar bör vara ett minimum på all bebyggelse i området (likt den nya bebyggelsen kring järnvägsparken). De norra delarna av Kallerstad bör kunna ha riktigt höga hus (upp till 30 våningar), vilket skulle kunna skapa en dynamik som också skyltar staden bättre mot E4. Diagonalen lär bli en typ av "paradgata" som kommer att domineras av butiker. Min vision är att byggnaderna där ska ha två sockelvåningar med butiker i detta området, för att verkligen betona och förstärka intrycket av en levande shoppingmiljö. De anslutande gatorna bör också ha butiker i men kanske bara i gatuplanen. På det sättet kommer en heirarkisk uppdelning av stråket som tydliggör områdets fördelning.

4 kommentarer:

Redux sa...

Kul att du är "tillbaka"!

Jag har precis skickat in mina synpunkter om Kallerstad/Resecentrum och i stort följer det vad du precis sammanfattat. Det jag betonat är att man måste satsa på en vacker och spännande arkitektur, våga bygga högre än i planförslaget samt även utnyttja Stångån bättre. Detta för att området ska bli attraktivt och verkligen kännas stadsmässigt.

Robin Andersson sa...

Härligt att höra att du också skickar in synpunkter. Ju fler vi är och engagerar oss i stadens utveckling, ju bättre respons lär vi få. =)

Jah filar på de sista raderna på min samling synpunkter. Jah tror att det är den 16:e som är sista samrådsdagen.

Redux sa...

Angående datum så tror jag sista dan är idag, den 15:e! Så skynda... =)

Robin Andersson sa...

Haha, jag såg det med. Jag har redan skickat in mina synpunkter, så alla ni som också har tid, gör det bums!