Sidor

tisdag 2 september 2008

London 2016?

Jag brukar inte skriva om projekt utanför Linköping, men idag får det bli ett undantag. Jag var tvungen att skriva lite om det här projektet i London.

Man har räknat ut att London växer med c:a 100 000 invånvare per år fram till 2016, dvs. med 800 000 invånare. För att reda bot på den redan stora bostadsbristen så har man lekt med tanken att bygga ett 1500 meter (!) högt hus.

Huset skulle då kunna bebos av 100 000 invånare och innehålla allt som en stad i Linköpings storlek har, dvs. allt från vindkraftverk till universitet. Otroligt i dubbel bemärkelse. Jag tror inte att det finns en chans i Världen att detta projekt faller igenom. Inte innan 2016 iallafall. Men det är tydligt hur tänket går i arkitekturen och stadsplaneringens värld.
3 kommentarer:

hans sa...

Ja, den viktiga lärdomen av detta projekt för oss i Linköping, är ju att det inte håller att sprida ut bebyggelsen något mer och samtidigt vara ordentligt radikala när det gäller täthet i nuvarande innerstad och i dess utvidgning. Det måste vara slut på "meseriet", helt enkelt.

Jag skulle var nöjd med 150 meters höghus i vår stad, 1500 kanske är lite för mastigt?

Anonym sa...

En sådan ful hög byggnad skulle förstöra varje innerstad i vilken den än placerades. Det gäller istället att bygga extremt tätt, någorlunda högt, 8-10 våningar. Att bygga urbant med innerstadkaraktär - ett så kallad rutmönster, gärna med medeltida sträckningar, alltså inte raka gator, ett bra exempel på detta är Munchen.

Robin Andersson sa...

Ett bra exempel på innerstadsbyggande tycker jag är skissen på Hyllie som jag har lagt ut tidigare på bloggen. Riktigt tätt i bemräkelsen att mycket människor bor på samma yta.

Obeservera att bebyggelsen fortfarande är gjord så människor kan få fina och trivsamma bostäder. Alltså att tät bebyggelse INTE behöver betyda sämre typ bostäder eller sämre lokal boendevkalitet. Det finns många exempel på hur man kan bygga spännande coh varierande bebyggelse med stora terrassbalkonger o dyl. och ändå skapa en riktigt tät bebyggelse.

Jag ser mycket gärna ett kluster av skyskrapor också. Detta för att skapa ett extra stort underlag för olika verksamheter och service i ett centrum. Men även dessa ska vävas in i ett stadsmässigt "rutmönster".