Sidor

torsdag 5 juni 2008

Linköping: hamnstaden

Som ni kanske vet så har Linköping haft en av de större insjöhamnarna i Sverige. Kanalerna var dåtidens stora transportnät och många fraktbåtar passerade Kinda kanal varje dag. Idag har båtarna förvunnit. De få båtar som vill in till Linköpipng blir ofta förhindrade på vägen in från Roxen på grund av dåligt underhåll och låga broar.

Man talar idag mycket varmt om upprustningen av Stångåstråket utan att riktigt ha några planer för området. Visst är det mycket att åtgärda för att rensa upp Stångåns vatten och närmiljö, och mycket pengar lär det väl kosta. Men som jag ser det så finns det mycket mer att vinna om man satsar ordentligt. Det finns stora möjligheter att skapa något riktigt läckert kring Stångån, som är innerstadens enda vatten.


Därför har jag suttit och filat lite på ett förslag till hur området kan se ut i framtiden. Självklart handlar det nu säkert om 10-15 år innan detta kan bli verklighet, men jag tycker att man borde ha en plan för detta område, som kanske är Linköpings absolut mest potentiella, så att man inte bygger bort möjlöigheterna.

I översiktplanen kan man läsa att kommunen ser en flytt av värmekraftverket som en möjlighet för att vidga innerstaden. Man vill frigöra marken som kraftverket står på och förslagsvis flytta den verksamheten ut till Gärstad. Då ser jag gärna att man bygger en stor gästhamn på området. Runt marinan ser jag gärna att man bygger bostäder, och butiker och restauranger/caféer i bottenvåningarna. Detta skulle skapa en otroligt fin marin miljö i Linköpings innerstad och samtidigt kunna locka hit massvis med båtturister från Göta kanal. Det vore både trevligt för området, invånarna och för turstnäringen. Det finns stora möjligheter här så se till att bygga staden på ett sådant sätt att möjligheterna inte försvinner. Det har ju hänt förut, där den låga E4-bron över Stångån har byggt bort möjligheterna för agelbåtar att besöka komma in till innerstaden.


På min 10 minuters paint-skiss här ovan så kan nu se ungefär hur jag menar. De gula områdena visar de tomterna som lär bli riktigt attraktiva. IO det nedre vänstra hörnet bildas ett litet torg, utmärkt för större uteserveringar och andra happenings. Byggnaderna kommer att ha restaurang- och cafélokaler mot hamnen. Den lila linjen till höger är en gång- och cykelväg som går från gamla innerstaden i Vasagatans förlängning via en bro till Nykvarnsparken och Arenastaden. Den går sedan vidare över en till bro ut mot Tornby.


Det här förslaget har jag funderat på ett tag, men jag har inte utvecklat det så speciellt mycket. Nu när skolan är slut för terminen så kommer jag kunna få lite tid över efter jobbet att fila lite extra. Jag tror att området har goda möjligheter att utveckla Linköping till den vattenstad den en gång har varit.

2 kommentarer:

hans sa...

Jag tycker att man borde behandla hela sträckan mellan Drottningbron till Nykvarn som en (Kinda) "kanal" - inte som en "å". Det vill säga med ordentliga skoningar och strandpromenader. Då menar jag HELA vägen, på båda sidor. Då grundar man också för Linköping som hamnstad. Och man får mycket attraktiva lägen för olika etableringar.

Robin Andersson sa...

Ja, det låter ju riktigt klokt. Jag har inte sett det på det sättet förut, men det finns ju vissa skillnader i hur man utvecklar ett vattendrag med tanke på hur den kategoriseras. Jag ser gärna att man utnyttjar området längs vattnet hela vägen från E4:an till flerbostadhus och restauranger samt allmänna rekrationsytor. Med det sistnämnda menar jag anlagda (påkostade och välgenomtänkta) parker och inte stora intetsägande gräsytor för gäss och änder att besudla.

Med bebygglse längs vattnet utnyttjar man dels den stora potential som finns samt skapar en mycket intressantare vattenväg för båtgästerna. Man bör dessutom kunna få in bra pengar till upprustning när man säljer dessa fina tomter och/eller låter Stångåstaden hyra ut fina lägenheter i ett sådant A-läge.