Sidor

fredag 20 juni 2008

Hur bygger man en modern och framtidssäker stad?

Jag är medveten om att det är lite glest mellan inläggen. En stressig tentaperiod har avlösts med en lika stressig inlärningsperiod på jobbet. Men jag kör så mycket jag hinner. Till skillnad från bristen av tid så är idésprutandet inga problem.

Jag skrev förut ett svar på ett inlägg på forumet för stadsdelen Djurgården. En debattör menade att bristen på väl tilltagna villatomter bör påverka kommunen att just planera för sådana i Djurgården. Jag säger däremot att Djurgården är alldeles för värdefull mark för att det ska användas till sådana ändamål, även om jag håller med om att det är något att arbeta med för andra delar av Linköping.

Jag började då fundera på hur jag själv anser att en modern innerstadsdel med blandad bebyggelse i allmänhet ser ut. Först och främst så anser jag att man bör bygga så hållbart som möjligt ur ett ekologiskt och socialt perspektiv. Med ekologiskt menar jag att man bör uppmuntra till att verksamheter i området som använder sig av närproducerade produkter och råvaror. För att underlätta för detta så tror jag starkt på en inriktning av mindre butiks och serveringslokaler i gatuvåningarna istället för större stormarkander. En liten, mer nischad verksamhet tror jag har bättre kunskap om och större passion till varorna, vilket skapar en större kunskap om varorna hos konsumenterna. Samtidigt skapas en närmare dialog mellan parterna som i sin tur ger en större chans till påverkan från konsumenternas önskemål. Den ökade förståelsen och konsumentpåverkan kan verkligen vara en fördel för de ekologiska, närproducerade alternativen. Och så är det framför allt mycket mysigare!


Att bygga hållbart ur ett socialt perspektiv handlar egentligen om att ge alla sorters individer en miljö att växa i. Genom bra utrymme för kvalitetsrekreation och god arkitektur kan man skapa ett samhälle med en känsla av tillhörighet för alla boende i området. Detta bör naturligtvis tillämpas både på nya och redan befintliga stadsdelar. Så som jag ser det så måste man tänka väldigt mycket på dessa aspekter om man ens ska lyckas bygga en modern stadsdel.

För att sedan gå in lite på den fysiska strukturen, så ser jag gärna att man ser till att man fortsätter bygga ut enligt det befintliga stadsmönstret när man bygger ut innerstaden. Staden ska bestå av en tät kvartersstad där gator och gränder bildar ett intressant rutnät som omsluter varje kvarter. Kvarteren byggs med gemensam grön oas på innergårdarna. Titt som tätt så bygger man en större anlagd park (en mindre version av trädgårdsföreningen) istället för ett kvarter i några av "rutorna".
Rutnätet av vägar och gränder är med fördel ej helt symetriskt utan får gärna korsas och krökas lite för att göra varje tomt lite intressantare och därmed skapa något unika förutsättningar för arkitekterna och för rumsbildningen.


Naturligtvis måste det också finnas plats för större villatomter (inte de kolonilotter till hustomter som säljs idag), men de bör lokaliseras något längre från stadskärnan. Innerstaden ska definitivt vara mycket tät och urban, men med dessa offentliga parker utspridda över staden. Ett mycket bra exempel på god utformning av kvarter tycker jag nybebyggelsen på järnvägsparken är. Brf Svea mm. Intressant arkitektur mitt i det pulserande stadslivet, men med en liten ostörd oas på innergården och bara ett stenkast från stångåstråkets rekreationsytor.

Inga kommentarer: