Sidor

onsdag 7 mars 2012"Ett av de felaktiga synsätt som ligger bakom byggandet av betongghetton är att man ser de som separata projekt vid sidan om den övriga staden. Om man är inställd på att rädda eller förbättra dessa bostadsområden, som projekt, gör man om samma misstag en gång till. Målsättningen borde vara att väva in området i resten av staden, vilket även stärker den omgivande väven."

---

"Principerna för att blåsa liv i ett betongghetto, och i gränserna där det måste vävas samman med sin del av staden, är samma principer som behöver användas för att hjälpa vilket bostadsområde som helst med låg vitalitet. Stadsplanerarna måste ta reda på vilka av mångfaldens grundförutsättningar som saknas: är det en brist på primära funktioner, är kvarteren för stora, är det för liten variation i byggnadernas ålder och utseende, är befolkningskoncentrationen tillräckligt hög? Därefter måste man gradvis, så gott det går, tillföra de förutsättningar som saknas."


- Jane Jacobs ur "Den amerikanska storstadsdens liv och förfall".

Läs boken eller Yimby.se:s brillianta studiecirkel om boken och Jane Jacobs.

Inga kommentarer: