Sidor

onsdag 18 februari 2009

Regionens rollfördelning

Det har ramlat in lite nyheter denna vecka. Bland annat har vi fått reda på att det harklar sig kring Djurgårdsprojektet och att bygget på Tinnerbäckens parkering har stoppats av Länsstyrelsen.

Att projektet på Djurgården skjuts upp är enligt mig en positiv sak. Det känns inte riktigt färdigt eller genomtänkt. Man vill bygga en ekoloiskt hållbar stadsdel och börjar med att bygga ett externhandelscentrum? Hmmm...


Däremot är det ju väldigt tråkigt att Länsstyrelsen sätter käppar i hjulet för Stångåstadens hyresbostäder på centrala Tinnerbäcksparkeringen. Och detta p.g.a. buller? Det kan väl egentligen inte göra något åt det, utan måste följa de regler som finns, men hur sjukt är det inte då? Det bor ju massor med människor där med samma förutsättningar och de klagar då inte. Detta trots att många bor i omodernare hus med sämre ljudisoleringsförmåga. Ändå kan de betala dyra pengar för att få bo just där. Innerstadsutidgningen är oerhört viktigt för Linköping och för regionen. Om man kan förtäta staden så skulle blir varje investerad skattekrona på infrastruktur delad på fler antal boende, samt att underlaget för bättre service och kollektivtrafik blir större. Ur ett regionalt perspektiv så tar Linköping, tillsammans med Norrköping, sin roll som regionens tillväxtmotorer.


Man måste i en storstadsregion kunna erbjuda ett storstadsliv med brett och djupt kulturellt utbud. Detta skapas endast genom att man bygger ut och kompletterar innerstadsbebyggelsen. Att kommunen då lägger kraft på att bygga ut villamattor, och framförallt flerbostadshus, i stadens absoluta periferi blir då helt absurt. Låt kranskommunerna bygga upp en pendlingkultur, genom en soliradiskt finansiering av järnvägsupprustning, och ta den rollen som "villaförorter" i regionen istället. De måsta också få ta plats i regionen och kan på ett mycket bättre sätt erbjuda lantliga boenden. Dessa orter tjänar på det genom att de får en inflyttning som i sin tur skapar underlag för en bredare service. Storstäderna tjänar på det genom att de kan bygga kostnadseffektiv och kulturbreddande innerstadsboende. Regionen tjänare på det genom att man kan locka hit kompetens till regionen genom ett bredare utbud av nöje, kultur, service och ett varierat typ av boende. Linköping kan inte ta alla roller i regionens samhällsbyggnad, utan måste stärka den karaktär som man har.


Idag kan man i Linköpings tidning läsa att friidrottsarenan vid Campushallen i Valla antagligen kommer att byggas av en privat byggherre. Sedan ska kommunen skriva ett långtidskontrakt på arenan. Jag tycker att det verkar som en mycket bra lösning. Kommuen slipper "ligga ute" med dessa pengar. Just i detta fall har ju finansiering varit det stora frågetecknet då fotbollsarenan också ska finansieras med expoateringspengarna från bygget på Folkungavallen. Nu kan man hålla en hög standard på fotbollsarenan i Kallerstad, samt kanske ändå hålla nere tomtpriserna på Folkungavallen, något som då kan ge lägre bostadskostnader.

5 kommentarer:

Simon sa...

Länkade och saxade frånd in blogg idag på min blogg. Hoppas det är OK. Annars plockar jag bort inlägget!

Hade bra!

fotbollsalliansen.blogg.se

Robin Andersson sa...

Simon> Det är helt okej.

Intressant blogg du hade förövrigt! Hur tror du att FKL kommer att klara sig? Har man tillräckligt bra image för att kunna locka till sig bra spelare?

Christian sa...

Mycket bra skrivet! Det finns många frågetecken kring denna perifera utbyggnad av staden, när fokus borde ligga på att sammanbinda befintlga delar och göra staden mer levande.

Simon sa...

Tack så mycket Robin! Måste säga att jag tycker att din blogg är helt suverän! Mycket intressant!

Mhh mycket svårt att säga hur det kommer att gå med FKL. Det är tyvärr fortfarande mycket splittrat mellan lkpgs fotbollsklubbar. Hittils har man inte lyckats värva något stort namn, tiden får utvisa. Jag tror att det kommer se ljusare ut nästa år då man kommit mer "igång" med organisationen.

Anders sa...

Klistrar in en artikel från norrköpingstidningen "Corren".

Varför har inte Linköpings kommun reagerat mot detta tidigare?

-----------------------------

Norrköpings kommun täcker flygbolagsförluster

Norrköpings kommun har en fond med skattepengar som ska användas för att täcka flygbolagens förlusttrafik.

Linköping har valt en annan väg utan direkta subventioner till flygföretagen men kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M) utesluter inte en kursändring.

– Om man från Norrköpings sida snedvrider konkurrensen så måste vi ta upp en diskussion där vi på sikt tittar på den lösningen, säger Lindvall.
Slås ut

Båda kommunerna betalar driftsbidrag till sina flygplatser där Linköping City Airport årligen får cirka nio miljoner kronor.

Men här tillämpas alltså två skilda affärsprinciper som oroar Linköpings flygplatschef Torbjörn Mortensen. Han ser risker och fruktar en snedvridningen av konkurrensen:

– Vi erbjuder inte flygbolagen någon ekonomisk förlusttäckning. Deras trafik ska bära sig själv. I Norrköping köper man flygtrafiken men i Linköping säljer vi den.

Vad blir konsekvensen?

– Norrköpings förlusttäckningsgaranti är en modell för att klara flyg- trafiken i glesbygden men inget för en storstadsregion som vår. Att på det här sättet garantera ett bolag ett nettoresultat på en linje snedvrider konkurrensen och skapar ojämlika villkor.

Och det leder senare till ...?

– Det finns anledning att fundera på vad som händer när stödpengarna tar slut och vad som då händer med operatörerna. Risken är uppenbar att andra flygbolag utan stöd slås ut under tiden eftersom de driver sin verksamhet på marknadens villkor.
Byter linje

Paul Lindvall är ansvarig för samarbetet med Norrköping som en av två ledande städer i den fjärde storstadsregionen.

– Vi satsar på att utveckla vår flygplats med investeringar som kommer alla operatörer till del och då kan vi inte gå in och konkurrera med ekonomiskt stöd till enskilda operatörer. På det sättet är jag bekymrad över hur Norrköping hanterar frågan även om jag inte har någon bra insyn i deras vägval, konstaterar Paul Lindvall.

Hur ska ni kunna formulera en gemensam regional flygpolitik när ni tillämpar två helt vitt skilda strategier?

– Snedvrids konkurrensen måste vi ta upp en diskussion om vi kan behålla vår nuvarande linje. Men målet är att hitta former för en utbyggnad och förstärkning av den regionala flygtrafiken.

Men du är ändå öppen för möjligheten att välja Norrköpings linje som du kritiserar?

– Vår linje är den kloka men vi får väl på sikt titta på om vi kan behålla den, säger Lindvall.
Lars Åbom
Reporter