Sidor

torsdag 29 januari 2009

Gyllen får en facelift.

Fastighetsägaren Diligentia har planer för att bygga om gallerian Gyllen i centrala Linköping. Istället för en galleria med en gång i mitten kommer hela fstighetens butikslokaler att få en egen entré mot Lilla torget, Repslagaregatan och "Guldsmedtorget". Detta gör att repslageragatan blir mer livfull och de elva butikslokalerna lär få större utrymme. Team sportia ser bland annat ut att vara en av de nya hyresgästerna. Ombyggnaden väntas vara klar till Julhandeln 2009.


Samtidigt går kommunen ut med att hela området ska rustas upp med nu markbeläggning och belysning. Man har givit ett parallellt uppdrag för hur en området ska gestaltas och ett slutgiltigt förslag verkar vara valt. I detta förslag verkar man ha idéer för hur Göran dyks gata kan omvandlas från "bakgata" till en mer livlig gata med caféer.

Detta är ett mycket bra initiativ enligt mig. Just sådana här satsningar på stadsmässighet är precis vad innerstaden behöver. Framförallt Lilla torget har känts lite bortglömt de senaste åren. Förhoppningsvis kommer torget att bli rikigt livfullt nu med nya "Leo" och Gyllen. En sak som jag dock saknar är fler bostäder i det området. Det hade varit utmärkt att bygga på Gyllenhuset med några våningar bostäder, framför allt mot torget. Detta bör man tänka mer på även i andra innerstadsprojekt i framtiden.


För att staden ska leva och cityhandeln ska kunna konkurrera med externhandeln så måste man ger förutsättningar för ett ökat underlag i city. Jag ser gärna att mestadelen av alla kontorslokaler som inhyses i fastigheter i innerstaden istället flyttar ut mot Kallerstad (mest kring den nya Centralstationen), så att fler kan bo i innerstaden i framtiden. Med en jämnt varierad funktion i verksamheter och bostäder i innerstadsdelarna blir hela innerstaden mer livfull, över dygnets alla timmar.

4 kommentarer:

Anonym sa...

För att få innerstadshandeln ännu attraktivare så måste fastighetsägarna bygga "skärmtak" utmed affärsgatorna så att folk kommer fram torrskodda även vid regn och snö. Nu åker många till tornby vid dålig väderlek.

Rhe

Robin Andersson sa...

Skärmtak är helt klart en fördel när det regnar och snöar. Men jag tror inte att det är det när det är bra väder. Snarare en nackdel då det tar bortdet "Mysiga" med att shoppa inne i staden. Däremot så ser jag gärna skärmtak över vissa gatupartier, exempelvis just över Repslagaregatan vid Gyllen, eller andra lite trängre gränder.

Erhan sa...

Kan även tillägga att åhlens-huset kommer att byggas om och får därmed nya butiksytor på 3 000 kvadratmeter.

Läs mer här:
http://www.corren.se/archive/2009/1/30/k2zrhddwfi29thv.xml

Anonym sa...

k2zrhddwfi29thv :)