Sidor

fredag 23 januari 2009

Bra, men inte perfekt

Först idag uppmärksammade jag att Linköpings kommun har lagt upp planer och markanvisningsinformation om Folkungavallen. Som jag tidigare har skrivit om så är redan första etappen ute på samråd, alltså bebygglesen på nuvarande "Tinnis"-parkeringen (4b). Det står "byggstart 2018", men det har flyttats fram till 2010. Stångåstaden kommer att få bygga samtliga 100 lägenheter där, som blir hyresrätter. Den bebyggelsen ska efterfölja det förslag på utformning som Erséus arkitekter har gjort. Den resterande delen av Folkungavallen ska byggas efter Tovatt architects planer som finns på bild här nedanför.


Rent generellt så kan jag säga att jag tycker att kommunens ambitioner är bra. Att få till en stadsdel som känns som en naturlig del av innerstaden. Det är precis sådan bebygglese som vi behöver i Linköping. Mer högkvalitativ innerstadsbebyggelse.

Jag tycker dock att några punkter är lite svaga. Exempelvis så skrivar man att: "lokaler för verksamheter, exempelvis butiker i bottenvåningen längs gatan, bör finnas i någon utsträckning." Naturligtvis bör detta inte bara var i viss utsträckning, utan finnas längs hela S:t Larsgatan och Hamngatan.

Något annat som jag inte riktigt gillar i planerna är den "öppenhet" som finns mellan bebyggelsen. Det sker på beskostnad av de urbana kvaliteter. Jag kan förstå tanken med att kvarteren är öppna från innergårdarna ut mot Tinnis, det detkan ge en vattennära känsla hos varje innergård. Men vad gäller bebygglesen sett från S:t Larsgatan och Hamngatan bör den vara helt sluten. Endast vid infartsgator till kvarteren bör bebygglesen brytas upp.


Jag funderar även över om de där torgen som finns längs S:t Larsgatan är en bra idé? Vore det inte bättre om de var bebyggda? Jag skulle hellre se att bebyggelsen var lite mer tät och att man utnyttjade marken på ett bättre sätt. Antal våningar tycker jag väl är okej, även om jag helst hade sett att minsta antal våningar inte understeg sex. Däremot så tycker jag att kvarteren är lite väl symmetriska och ser en risk i att expoatörerna kommer att bygga med en alldeles för homogen arkitektur. Genom att sätta om bebyggelsen och förkjuta kvarteren något så tror jag att förutsättningen för en mer varierad arkitektur är större. Längre fasader bör delas upp och skiljas i färg och arkitektur. Detta måste till om stadsdelen ska bli "Linköpingskt", som man gärna uttrycker det.

8 kommentarer:

Per sa...

Det ser inte ut som man har utnyttjat marken på bästa sett.

Carl sa...

Jag vill se helt slutna kvarter både mot hamng/st larsg och mot tinnis. Både vid tinnis parkering och i den större södra delen. Jag tror ffa att slutna kvarter mot sjön skulle ha speciella kvaliteter. Hela sträckan från tinnis parkering till nuv simhallen skulle då bilda en naturlig båge med huskroppar på en sidan och utsikt över tinnis på den andra. I linje med inlägget om stad och grönska, ngt som jag till fullo håller med om, anser jag att de gröna kvaliteterna förstärks om de omges av bebyggelse. Jag tänker mig också att nedersta våningen i husen i "bågen" skulle vara utmärkta för näringsverksamheter av typen cafeer och restauranger.

Robin Andersson sa...

Ja, det känns ju inte riktigt som att man utnyttjar den så otroligt centrala marken till fullo. Men samtidigt måste man ju också utnyttja att Tinnis ligger där och vilka kvaliteter som det medför till området. Lite balansgång där...

Robin Andersson sa...

... men som sagt, mot S:t Larsgatan och Hamngatan bör man ju ha helt slutna kvarter med verksamhetslokaler i bottenvåningarna. Sedan tycker jag att det vore häftigt med ett riktigt högt torn i slutet av Hamngatan, alltså inte inom detta område, utan vid parkeringen som man ser från Hamngatan. Förvisso är ju vattentornet där, vilket vore synd att täcka, men det skulle bli en mycket mer urban känsla med ett höghus där.

Rasmus sa...

Jag har fortfarande inte förstått vad gräsplättarna är till för. Det skulle faktiskt vara intressant att höra teorier om det.

Är det något som står specificerat eller reglerat i något officiellt dokument som vägleder hur svenska städer ska planeras?

Robin Andersson sa...

Haha, man skulle ju kunna tro det. =) Gräset närmast vattnet tillhör ju Tinnis, alltså badplatsen. Man kan ju se stänglset genom gräsmattan om man tittar noga.

Jag hade dock heller sett att man ersätter den gröna utan med riktig sand, så att badet får en ordentlig sandstrand. Badet kommer ju för övrigt att värmas upp till 25 grader redan i maj, genom använding av "spillvärme" från kommunens värmesystem. Så förhoppningsvis kommer Tinnis att användas flitigt.

Så alla grön yta som man ser på planförslagen är inte tillgängligt för de som kommer att bo på Folkungavallen, jag antar att det är därför man anser att det behövs ännu mer gräsyta.

Å andra sidan håller jag helt med dig att man kunde bygga mer och tätare bebyggelse och istället byggt en finare lite mindre park. Bor man i staden så bör man inte göra det för alla gräsytors skull, utan för att man vill ha stadspuls. Det skapar man ju genom en tätare bebyggelse. Sedan är det ju inte långt bort (< 1 km) till Sveriges vackraste park (enligt folkets röster), Trädgårdsföreningen. Så där bör man inte höra någon klaga.

Robin Andersson sa...

Haha, man skulle ju kunna tro det. =) Gräset närmast vattnet tillhör ju Tinnis, alltså badplatsen. Man kan ju se stänglset genom gräsmattan om man tittar noga.

Jag hade dock heller sett att man ersätter den gröna utan med riktig sand, så att badet får en ordentlig sandstrand. Badet kommer ju för övrigt att värmas upp till 25 grader redan i maj, genom använding av "spillvärme" från kommunens värmesystem. Så förhoppningsvis kommer Tinnis att användas flitigt.

Så alla grön yta som man ser på planförslagen är inte tillgängligt för de som kommer att bo på Folkungavallen, jag antar att det är därför man anser att det behövs ännu mer gräsyta.

Å andra sidan håller jag helt med dig att man kunde bygga mer och tätare bebyggelse och istället byggt en finare lite mindre park. Bor man i staden så bör man inte göra det för alla gräsytors skull, utan för att man vill ha stadspuls. Det skapar man ju genom en tätare bebyggelse. Sedan är det ju inte långt bort (< 1 km) till Sveriges vackraste park (enligt folkets röster), Trädgårdsföreningen. Så där bör man inte höra någon klaga.

Rasmus sa...

Ah, badmöjligheter är en sak som är viktigt för barnfamiljer, inte minst de som inte har tid eller råd att komma iväg från stan på sommaren. De närmsta sjöarna är väl antagligen förorenade av gödsel och annat jox?

Förtydligande: Med gräsplättar menar jag de pyttesmå remsorna mellan fasad/sockel och trottoar. Kanske en och en halv - två meter brett. Det verkar vara standard att ha en sån remsa på nybyggen. Kanske ser snyggt ut?

Kan vara att jag är innerstadsskadad av barndomen. Det var innan hundägarna på Södermalm hade lärts sig använda plastpåse. De gräsremsor som fanns var inget man ville fästa blicken på i onödan... Men folk har faktiskt skärpt sig. :)