Sidor

lördag 5 juli 2008

Fotbollsarenan III

I dagarna lade kommunen ut ett detaljplaneprogram för arenaområdet i Kallerstad. Jag har sneglat igenom detta och det verkar som om man har någorlunda höga ambitioner för området.


Man ska alltså bygga en fotbollsarena för 12.000 åskådare (efter sista etappen) och bygga tät innerstad runt arenan och vidare mot Cloetta center och den befintliga innerstaden. I det området som nu berörs vill man ha 500-800 bostäder och upp till 95.000 kvm butikslokaler uppdelat i fyra till fem kvarter. Verksamheter ska finnas i lokaler i bottenvåningarna och vissa kvarter kommer att vara kontorskomplex. En träningsplan kommer också att ingå i planområdet.

Enligt förslaget till översiktplan för staden så vill man bebygga hela kallerstad med blandad bebyggelse av bostäder, kontor och kommersiella lokaler. Man vill få en stadsbild som blir en naturlig utbyggnad av den befintliga innerstaden, med dess karaktär i en modern tappning. Man måste naturligtvis skapa rätt förutsättningar för respektive funktion.

Om man vill ha x kvm butikslokalyta, så bör man se till att tillräckligt många sådana fastigheter får ett bra skyltläge i området. Vidare bör på samma sätt bostäder byggas så att man slipper yttre störningar som buller och trafik mm. Om man då ska se på Kallerstad i synnerhet så bör det smartaste vara att fokusera på butiker och lokaler runt de stråk som uppkommer mellan arenorna och stråket från området mot innerstaden. Bostäder bör lokaliseras längre bort från Norrköpingsvägen för att få så mycket skydd från buller och trafik som möjligt. Däremot torde Norrköpingsvägen vara utmärkt för kontorslokaler som får en bra skyltning mot Norrköpingsvägen, direkt kontakt med större vägar och närhet till nya centralstationen för arbetspendling, men samtidigt inte heller har samma bullerkrav som bostäder.

Programmet visar tre olika fall av hur arenan kan placeras i området. Man kallar det för alt. X, Y och Z, varav det sistnämnda verkar vara det man föredrar helst.Här kan man se att man placerar arenan på planområdets östra sida. Markparkering kommer att lokaliseras rakt norr över och träningsplanen på andra sidan Norrköpingsvägen kommer träningsplanen att ligga. Väster om arenan kommer således kvarteren att byggas. Nackdelen med detta förslag är att det inte blir någon torgyta i direkt kontakt med arenan, vilket minskar det visuella intrycket av arenan för människorna som rör sig i området. Arenan kommer dock synas bra från Norrköpingsvägen.

Det mesta i det här planförslaget tycker jag är bra, men det finns en del saker som jag skulle vilja tillägga. Dels så står jag fast vid min tanke om ett arenastråk som sträcker sig mellan Cloetta center och fotbollsarenan. En aveny eller ett långsträckt torg där uteserveringar får god plats i bottenvåningarna av husen runt omkring och med hotell. En naturlig plats för uppladdning inför evenemang, men samtidigt en plats med restauranger och butiker för de boende i den delen av innerstaden. Det är uppenbart att om innerstaden växer så pass mycket som planerat så behövs en avlastning för nöjeslivet från Ågatan, och här finns då en möjlighet att utforma ett nöjesstråk från början vilket ger bra förutsättningar ur bl a. säkerhetssynpunk etc.


Man bör också se till att bygga några högre byggnader i området som påvisar betydelsen av området. I och med inflygningszonen till flygplatsen så finns det stora begränsningar för bygghöjden i planområdet, med det området som ligger rakt öster om planområdet har bättre förutsättninga ur den aspekten. Redan nu kan byggnadshöjden vara dryga 60 meter där, men om/när landningsbanan förlängs så kommer det taket att höjas. Minst en 100 m hög byggnad bör kunna stå där.

Jag undrar också hur mycket man vågar satsa på arenan vad gäller estetiken. Man nämner i programmet att man ser arenan som en stor symbolbyggnad för staden, men vad jag förstår så är det fortfarande de futtiga kanppa 70 miljonerna man har i budget. Förhoppningsvis kommer man kunna fördubbla eller kanske tredubbla den summan om man bygger in en galleria, hotell och/eller kontorkomplex i arenan. 15.000 åskådare skulle itne heller vara dumt. Tänk vilka konserter man skulle kunna få hit.

Inga kommentarer: