Sidor

tisdag 22 april 2008

En citynära flygplats.


När Linköping City Airport, LCA, först lanserade sina planer på en regional storflygplats var jag väldigt skeptisk. Inte mot idén som sådan, utan snarare att de kanske lät lite väl orealistiska. Man menade att man till 2014 bland annat skulle ha:

• 4 direktförbindelser ut i Europa.
• 4 charteralternativ.
• 4 kommersiella flygföretag etablerade i General Aviation Center, GAC.
• 4 lågprislinjer.
• 4 större flygföretag etablerade i företagsparken.Flygplatsen skulle byggas ut med en helt ny flygterminal. Man skulle även bygga ett ”General Aviation Center”, dvs. en gemensam plattform för regionens affärs-, privat- och fritidsflyg. Företag har ett idag ett behov av en tillgång till ett flygfält, med framförallt hangarer. GAC blir ett centrum där regionens företag och gästande företag kan underhålla och parkera sina flygplan. I den egna terminalen finns plats där fritidsflygklubbarna kan hålla till och där ”point-to-point” resandet kan erbjudas en hög service. Man skulle också bygga ut en företagspark i direkt anslutning till flygplatsen. Det skulle vara en företagspark, likt Mjärdevi, fast inriktat på flygindustrin. Det finns en stor kunskap och kompetens inom flygverksamheten i staden. Där skulle parken kunna erbjuda en utvecklande miljö för företag inom flyganknuten verksamhet.Det man stödde sig på var att Linköpings stad var unik i att ha en flygplats så nära centrum. Med en pendeltågstation i anslutning till en ny terminalhall (där biltemalagret ligger) skulle man snabbt och enkelt kunna ta sig till flygplatsen kollektivt. Att man band samman flygplatsen med det kollektiva nätet skulle göra den mer tillgänglig för hela länet. Man menade också att samtliga stora infrastrukturprojekt som krävs för en stor flygplats redan var gjorda. För det första så finns ju redan en flygplats med start/landningsbana där. Sedan går stora infrastrukturleder nära flygplatsen i E4:an, södra stambanan och stångådalsbanan/tjustbanan.Nu sitter jag här och ser hur visionerna börjar konkretiseras. Ett imponerande arbete har gjorts för att lyfta fram LCA:s fördelar till allmänheten och till flygbranschen. I höstas fick vi veta att KLM startar en helt ny direkt flyglinje mellan Linköping och Amsterdam. Ett kvitto på att någonting är på gång i regionen, och att Linköping är hjärtat. I dagarna kom beskedet om att fritidsresor kommer att starta charterresor från LCA. Det verkar som att det kanske inte var så orealistiska planer man hade trots allt. Jag är grymt imponerad över vad man hittils har åstadskommit, men mycket arbete återstår.Om visionerna blir verklighet så kommer Linköping garanterat vara en riktigt het kandidat till nya företagsetableringar i framtiden. En viktig del i arbetet för ett florerande arbetsmarknad. En flygplats som skapar möjligheter för Linköping och Östergötland som få andra medelstora städer i Norden kan mäta sig med.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Tidigare gällde det framförallt att få Norrköping med sig. I och med att Norrköpings flygplats inte längre är ett alternativ, och att trafiken fasats ut därifrån, kan Linköping ensamma gå vidare med en egen flygplats. Nackdelen är att det är ett fruktansvärt dyrt projekt, så nog skulle det underlätta att få Norrköping med på banan. Då bör Ostlänken Lkpg - Norrköping börja byggas snart. Nu vet jag inte vad som är tilltänkt standard men fyra spår och en tunnel mellan Norrköping C och andra sidan Motala ström är ett måste.


En nackdel som måste framhävas är att hela stadsplaneringen i Linköping blir fortsatt snedvriden då man förhindras att bygga ut österut längs en stor zon p.g.a. bullermattor. Linköping är redan idag en "snedvriden stad" p.g.a. flygfälten, E4 i norr och militärfälten i söder.

Missade du inte f.ö. att pricka in "nya" Resecentrum vid Stångån? Politikerna vill ju flytta järnvägsstationen dit. Stångådalsbanan är nog ingen framtidsbana, politikerna på östgötasidan hade inte haft något emot att skrota åtminstone Tjustgrenen, Kustpilen mot Kalmar kommer bli mindre attraktiv när upprustningen mellan Kalmar och Emmaboda blir klar 2010. Då ska man ha i åtanke att det går en kvart snabbare att åka till Kalmar med byte i Alvesta redan idag, från 2010 ligger tidsdifferensen på en halvtimme. Jag tror Stångådalsbanan blir lokaltåg till Vimmerby/Hultsfred i framtiden och att Tjustbanans trafik ställs in men det är dumt att spekulera, ser bara inte att någon av banorna skulle vara så betydelsefulla för Linköpings del.

Hans sa...

Först och främst grattis till en snygg blogg! Designkvaliteterna sitter i ser jag.

Det ser mer och mer ut som om Linköping vill bygga en ordentlig storstad nu, och i förlängningen av det, en storstadsregion i vår del av landet. Flygplatsen är en viktig pusselbit i detta projekt. Tyvärr finns det en konflikt inbyggd mellan innerstadsutveckling nordost om planerat resecentrum och flygplatsen. Man vill lösa det med att förlänga landningsbanan och förskjuta bantröskeln, så att hinderfriheten och bullersituationen förbättras.

Utbyggnaden av innerstaden öster om Stångån är av absolut nödvändighet för ett framtida Linköping. Framförallt i ekonomiskt hänseeende. Man planerar för mellan 10 000 - 15 000 fler boende i denna del. Utan denna utvidgning med innerstadskvaliteter, ingen storstad, ingen utveckling. Så enkelt är det. Så hur ska man göra? Räcker det med att förlänga landningsbanan med 600 meter? Vad kostar det isåfall? Det finns många knepiga frågor vad gäller utvecklingen av en flygplats, som är så stadsnära. Det viktiga är ändå att man garanterar innerstadsutvidgningen. Flygplatsen måste komma i andra hand, efter själva staden.

Samtidigt ska det konstateras att LCA-visionen är mycket tilltalande i sin utformning.
Sammantaget blir då förhoppningen att man förlänger landningsbanan precis så mycket att alla hinder undanröjs. Man måste akta sig väldigt noga för halvmesyrer (där innerstadsutvidgningen bara blir halvfärdig, samtidigt som flygplatsvisionen bara delvis uppfylls). Det kommer man inte ha råd med.

Robin Andersson sa...

Anonym:

Som du säger så ville inte Norrköping vara med på en satsning på Norsholmsflygplatsen. De valde sin egna flygplats i Kungsängen istället. Jag ser det som ett uttryck för att de inte ser lika positivt på samarbetet mellan städerna, som politikerna gör här. Men det är som sagt viktigt att städerna hjälps åt för att få hit Ostlänken så fort som möjligt. Hur man löser spårdragningen i Norrköping har jag inga åsikter om, förhoppningsvis så väljer man det som ger minsta restid.

Vad gäller flygbullret så finns det planer på att förlänga landningsbanan med 600(?) meter, vilket skulle kunna skjuta bullerområdet ut från innerstaden. Precis som Hans säger så är förhoppningsvis den åtgärden tillräckligt för att innerstaden ska kunna byggas ut fullt ut i Kallerstad. En annan sak man pratar med om är ju att få ändrade riktvärden för bullret i Linköping, så att man kan acceptera något högre buller. Linköping har ju väldigt speciella omständigheter.

Kartbilden över flygplatsen är som sagt inte uppdaterad vad gäller det nya resecentrumet. Men det är en någorlunda bra bild över hur flygplatsen ska se ut. Stångådals- tjustbanans framtid har jag ingen större koll på. Jag vet att Västerviksborna önskar en bättre förbindelse med tåg, men frågan är hur ekonomiskt försvarbart en sådan upprustning är. Men kan ju tänka sig att OM det blir en storregione med Västervik/Kalmar inbäddat så kommer väl chanserna för en utbyggnad öka betydligt. Det vore ju inte dumt för Åtvidaberg och andra orter söder ut att få en ordentlig pendeltågförbindelse.


Hans:

Tack! Precis som du säger så är det ju viktigt att man gör en ordentlig satsning på flygplatsen kontra innerstaden från början, så inte det ena blir ett hinder för det andra. Det är ju lite det man ser till att göra i ÖP:n? Jag vet inte om 600 meters förlängningen räcker i ett längre perspektiv, men förhoppningsvis så har man analyserat detta noga innan. Det lär bli en dyr historia då man måste bygga om Åtvidabergsvägen i en tunnel under banan, samt dra om Tjustbanan i en rund båge runt flygplatsen.

Jag hade ju en tanke tidigare på om man kunde vinkla om hela landningsbanan, så att den står mer i en nord-sydlig rikting. På det sättet kunde bullerområdet att flyttas längre öster ut mot Tallboda, och innerstaden skulle få mycket friare spelrum vad gäller bullernivåer och byggnadshöjd! Det är inget som jag har räknat på, utan bara en tanke.

Helt klart är att det kommer bli en spännande framtid om bara Ostlänken faller på plats. Med ett positivt besked för projektet av regeringen i höst, och jag tror att vi kan vänta oss en häftig dominoeffekt av projekt och satsningar.

Anonym sa...

Tjena intressant sida detta även om jag e Norrköpings bo så e det kul att läsa om utveckling även i granstaden ioch med att symbiosen ökar för varje år.

mina kommentarer på denna fråga blir väl först och främst att varför är inte Norrköping längre ett allternativ? som någon skriver. Nya flyglinjer och antalet resenären slår rekord. Däremot går inte Linköpings flygplats så bra. Så den kommentaren förstår jag inte.

Sedan angående storflygplatsen i Norsholm som det fanns planer för på 80-talet gick mig vetligen till sisst i stöpet för att Linköpings kommun inte när alltting kom omkring ville att storflygplatsen skulle ligga på Norrköpings sida av kommungränserna mellan städerna.
Norrköpings kommun har sedan hållt denna mark reserverad för flyplats bygge i 15-20 år men släpte marken för ngt år sedan då Linköpings intresse för storflygplats mellan städerna när det ånyo kom på diskution snrare gick ut på att den skulle liga väster om Linköping, Ngt som Norrköping inte var intresserat av och båda kommunerna valde att satsa på sina respektive flyggplatser, till Skavstas stora glädje troligtvis.