Sidor

tisdag 20 november 2012

Kommunen måste växla upp byggtakten!

Jag läser på Corren.se att samhällsbyggnadsnämnden i Linköping avslår Botrygg Byggs ansökan om att börja planera för ny bebyggelse på tomten där JET-macken ligger intill Bergsrondellen. Detta för att man anser att det finns tillräckligt med bostäder planlagda just nu.

Det kan ju inte vara sant. Här har vi en enorm bostadsbrist - som håller på att göra att intresset för att flytta till Linköping minskar - och så kommer en byggherre som faktiskt aktivt ber om att få bygga. Då väljer politikerna att tacka nej. WHAT?!

 Övre Vasastaden byggs med en tät stadsmassa som innebär en hållbar stadsutveckling.

Det är dags att vakna nu. Här planeras istället massa småhus och en del flerfamiljshus med en ohållbar typ av stadsbyggnad, dvs. modernistisk sådan. Linköping behöver en större befolkning och befolkningskoncentration för att kunna vara den regionkärna som regionen behöver för att vara konkurrenskraftig i ett Europeiskt perspektiv. Övre Vasastaden är en av få större stadsbyggnadsprojekt i Linköping som är något något av en hållbar typ av stadsstruktur. Det är just sådana projekt som Linköping behöver. Varför inte satsa fullt ut på denna typ av bostäder?

 Ny kedjehusbebyggelse i Lambohov. Förvisso en något mer tät typ av bebyggelse än friliggande villor, men trots det inte något som bidrar med att höja befolkningsdensiteten i Linköpings tätort. Ofta byggs sådana här områden med näst intill enbart bostäder och med återvändsgator etc. Dvs. klassiskt modernistisk stadsstruktur...


Inga kommentarer: