Sidor

onsdag 15 oktober 2008

Hur tätt blir Kallerstad?


Jag satt och läste igenom förslaget till ÖP för Kallerstad och resecentrum igen. Det är ju ett jätteintressant dokument som i princip innehåller planerna för Linköpings framtid. Jag har ju tidigare visat bilden på Hyllievång (ovan) många gånger om för att jag tycker den är ett utmärkt exempel på hur jag vill se att Linköping utvecklas. Den är tät och innehåller vackra urbana rum, såsom parker, avenyer och torg. Hyllievångs storlek och typ av struktur gör det därför ganska bra för jämförelse med Kallerstad.Hyllievång är ett område på totalt 200 hektar, varav c:a 130 hektar (område 1, 2 och 3) är av innerstadsstruktur. Det är c:a 150% av Östra- och Västra Kallerstads sammanlagda planyta (c:a 90 hektar). Hyllie kommer totalt ha 7000 bostäder, varav uppskattningsvis 5000-6000 av dem ska finnas i Hyllies centrum. Hur många arbetsplatser, och därmed mängden kontors- och lokalyta, som ska finnas därvet jag inte. men jag antar att det handlar om samma proportioner som i Kallerstad, eftersom de har en liknande uppbyggnadstruktur. Hyllie kommer att ha en större park och en evenemangsarena, vilket bör motsvara fotbollsarenan i Kallerstad.


Det intressanta här är då att Kallerstads planerade 5 000 bostäder och 20 000 arbetsplatser gör att området bör bli minst lika tätt som Hyllies centrum. Med arenorna och "diagonalen" som mer handelkoncentrerat och med flygplastens bullerområde i åtanke så bör de flesta bostäder att lokaliseras i den norra delen, kanske också den östra delen av Kallerstad. Alltså i princip följa Kallerstaledens södra sida. Eftersom antal bostäder är viktigare att nå upp till (enligt ÖP Kallerstad) rent ekonomiskt så tror jag att vi kommer få se en ganska tät bostadsstruktur i områdets norra del. Inflygningszonen från flygplatsen har heller inte samma höjdkrav i den här delen av området. Därför tror jag starkt på att förustättningen för en och annan skyskrapa kommer att finnas där. Förhoppningsvis kommer vi att få se ett kluster av högre hus, 25+ våningar här i framtiden.

6 kommentarer:

hans sa...

Personligen vill jag att Kallerstad ska bli ordentligt mycket mer innerstad och fortsättning på stadskärnan, än vad Hyllie kommer att bli. Tycker att det verkar lite glest i Hyllie på illustrationen, man måste ha högre ambitioner på det som ska bli fortsättningen av innerstaden i Linköping. Fördelen är också att denna innerstad kommer att vara sammmanhängande, vilket inte Hyllie blir.

Kallerstad ska också hellre ta lite längre tid att bygga ut, så att man får en blandning mellan stilar på byggnaderna.

Sedan ska man komma ihåg att 7000 bostäder och därmed 14 000 boende i Hyllie endast motsvarar Malmö stads befolkningsökning under tre år. Varför inte bygga tätare och högre?

Sedan är det ju detta problem med flygplatsen. Det riskerar att bli en långdragen såpa i Linköping. Som givetvis kommer att förhindra stadens rationella utveckling. Jag är redan ganska trött på det hela. Här måste man komma upp med elegant lösning inom det snaraste, som gynnar Linköpings utveckling

christian sa...

Kallerstad måste bli en mycket tät innerstad, med medeltida gränder, med mysiga restauranger, caféer och detaljbutiker. Linköpings styrka som den "gamla stan" idag innehar måste utvecklas och förstärkas. Därför är det viktigt att den befintliga gatustrukturen förlängs in i Kallerstad, detta skapar en känsla av sammanhängande med den äldre staden. Detta kan skapas genom ändringa av gatudragningar där det är nödvändigt, men även genom gång/cykel/bil broar som förlänger och binder ihop. Den rutnätsskiss som kommunen presenterat är i stora drag bra, dock bör det eftersträvas en tätare kvartersstruktur, och gärna böjda gatur som skapar ett intressant stadsrum.

Det finns mycket man kan göra för att förbättra Linköping, jag tror inte någon stad i det här landet har en sådan enorm potential, staden är gles och stadskärnan halv, ändå bor det nästan 150 000 här. Det kan lätt bli 250' om stadskvalitéer som en extrem täthet prioriteras. Innerstadsutvecklingen är det absolut viktigaste för att Linköpings ska ta steget till storstad fullt ut. Hoppas bara att Linköpings kommun förstår detta.

simon sa...

Verkar som att fler och fler planer om ett större och tätare Linköping läggs på hyllan.

Förra veckan kunde vi läsa om uppskjutningen av byggnationen på Folkungavallen. Nu detta:

http://www.corren.se/archive/2008/10/16/jxngp3ihazewo22.xml

Trist, trist, trist. Bara jag som hoppas på ljusare tider?

Robin Andersson sa...

Länken ledde till arkivsidan. Jag antar att du pratar om artikeln om Östra Lambohov.

Jag ser inte alls någon större fara med projekten där. Jag tycker heller inte att man ska vara allt för hård mot förseningar som beror på finanskrisen. Det är ingen som kan göra något åt och det lär vara lika för andra kommuner. Samtidigt handlade det bara om 20 bokloklägenhter. Hela Östra Lambohav ska ju byggas ut med kanske 150 - 200 lägenheter inom de närmaste åren. Så det är en marginell skillnad.

Annat kan man ju säga om Folkungavallen. Det känns riktigt tungt att man inte räknar på ett färdigställanden för om kanske tolv år. Men samtidigt så tror jag att den tidplanen kan bli snabbare om det finns en efterfrågan på bostäderna. Alltså, bara man kommer igång med uppbyggnaden av arenan i Kallerstad, får den nuvarande vallen riven och spaden i marken för den första etappen. Då finns det ju inget som säger att det skulle ta längre tid än vad om är praktist möjligt att sätta igång samtliga etapper tidigare, bara efterfrågan finns.

Jag känner mig ganska optimistisk. När jag gav mig in i debatten och diskussionerna för några år sedan så såg det inte alls så här bra ut. Med Kallerstad, resecentrumet och spårvagnar som guldklimpar, naturligtvis.

Anonym sa...

Nej, det såg ju inte riktigt lika spännande ut för ett par-tre år sedan ;)

Samtidigt har man ju inte kommit igång med något rent konkret, rent fysiskt, verkligt, handgripligt... ja, ni förstår vad jag menar.

Det går alldeles för sakta med innerstadsprojekten. Folkungavallen och Övre Vasastaden började planeras för fem år sedan. Inget har hänt.

Ska det bli lika segt med alla de nya planerna? Linköping förlorar enormt mycket på denna långbänk, tänk om skattebetalarna visste...

BJ sa...

Vad sägs om en facebookgrupp? Så man kan visa politikerna vilket stöd som ändå finns för nybyggande.