Sidor

tisdag 7 oktober 2008

Flygplats

Linköping har en av landets få privatägda flygplatser, vilket också gör det mindre beroende av statens villkor. Vad har Linköpings flygplats (LCA) för framtid? Hur stort är behovet och vems är det? Det finns framförallt två saker som ger tyngd åt LCA:s existens.


För det första så kommer SAAB garanterat ha verksamheten igång på flygfältet. En flytt av SAAB är som flytten med Kiruna, det krävs betydligt mycket vinning av det än vad som är troligt. Därför lär flygfältet vara operativt i minst ett par decennier framöver. För Linköpings näringsliv är närheten till en bra flygplats viktig. Tack vare satsningen på LCA och KLM, tillsammans med universitetet, så har exempelvis Toyota Industries förlagt sitt Europakontor i Linköping. Det bevisar ju att det är viktigt att det finns bra kommunikationer i staden, även genom flyget.


Sålänge som Linköpings flygplats ligger där den ligger så kommer den dock aldrig kunna bli en "storflygplats", dvs. i Arlandas storlek. Jag hoppas heller inte att det är målet. För den vanlige Linköpingsbon kommer alltid att välja flyg med plånboken och då är inte LCA ett alternativ, som det ser ut idag. Men för företagen i regionen, och för ett fortsatt högt etableringsintresse för Linköping, behövs ett bra flygplats med förvbindelser. Därför bör LCA bli en stor-"småflygplats" med anslutningar till större europeiska flygplatser.

Med Ostlänken kommer man som vanlig dödlig snabbt till Skavsta och Arlanda och därmed få en betydligt billigare resa. Något som inte är lika viktigt hos näringslivet, då de ser effektivitet och flexibilitet som något högre prioriterat.


Naturligtvis kan saker och ting förändras. Om Skavsta förlorar Ryan Air som kund så lär ett lågprisalternativ i denna regionen bli mycket mer efterfrågat. Då lär Kungsängen kunna ta många andelar, då redan många från Östergötland, som tidigare valt Skavsta, välja Norrköping. På LCA lär inte den kapaciteten någonsin kunna byggas ut utan att man försämrar möjligheterna för utbyggnad av innerstaden. Möjligvis kan man bortsa av de gamla planerna på en gemensam storflygplats i Norsholm, eller kanske bygga om Malmen till en storflygplats?

5 kommentarer:

Per sa...

Det finngs goda möjligheter för en storflygplats i Linköping, landningsbanan kommer troligtvis att förlängas över Åtvidabergsvägen, vilket kommer att flytta flyget längre från innerstan. Bromma i Stockholm är ett exempel som visar att det är möjligt, liksom mängder med flygplatser i globala storstäder. Det som behövs är helt enkelt en förändrad syn, och här visar Robin att han är något gammalmodig och bakåtsträvande i sitt tänkande, vi måste satsa framåt och hela tiden tänja på gränserna. Det är denna viljeexpansion som kommer leda till Linköpings genombrott. Staden är störst i Östergötland, har störst näringsliv, har universitet, har universitetsjukhus, en stor flygindustri m.m. Dessutom ligger Linköping mitt i Östergötland vilket är en stor fördel även om Snokabor inte vill förstå detta. Det måste bli ett slut på svansandet för en stad som bara ger bitterhet tillbaks och snokar til sig av Linköpings tilväxt.

Robin Andersson sa...

Jag förstår inte varför en storflygplats i Linköping ska vara ett självändamål? Huvudsaken är ju att man flygplatsfrågan leder till en fördel för stadens utbyggnad. Som det ser ut nu så lär en kommersiell flygplast riktad mot företagsresor vara väldigt viktig, men samtidigt får dess utbyggnad inte föhindrar bebyggelse i Kallerstad, exempelvis.

En skör avvägning där helt enkelt.

Kalla mig bakåtsträvande om du vill, jag vill vara optimistisk men inte naiv. För att bygga om LCA till en storflygplats krävs att man både breddar och förlänger banan mer än de 600 meter som är planerade. De redan 300 miljonerna lär bli betydligt dyrare. Så där har vi en ekonomisk fråga. Hur mycket ska vi betala för att kanske kunna konkurrera med de största flygplatserna för att kanske kunna locka samtliga flygresenärer i östra Sverige? Vad vinner vi på att ha en storflygplats? Prestige?

Det viktigaste är som sagt att man tillfredställer affärsflyget då det är vitalt för att kunna locka hit större företagsetableringar och upprätthålla intresset för universitetet.

Det största problemet med en utbyggnad av flygplatsen (till de dimensioner som det då handlar om) är att den helt och hållet kommer att begränsa stadens fysiska utbyggnad i den kanske allra viktigaste riktningen, nordöst. Enligt mig är ingenting viktigare än just stadens utveckling i detta område. Inte ens någon slags "prestigevinst" mot grannstaden. Bromma skulle inte kunna byggas ut idag. Det tillåter inte lagarna. Om man skulle följa dem så skulle antingen Bromma flygplats bort eller halva södermalm. Tack vare att det inte gäller retroaktivt så kan dem båfa lyckligtvis behållas.

Robin Andersson sa...

Jag ser dock hellre att man satsar stort på Malmen. Det känns ju som att den militära närvaron där blir mindre och mindre för varje år. Flygvapmet lär försvinna där långt före SAAB lämnar Tannefors.

På Malmen har man även plats för en ordentlig dockning med Ostlänken, där tågen skulle kunna få en bangård. Man kan då leda Ostlänken hela vägen till Malmslätt, vilket i förlängningen skulle kunna vara en samlingsplats/servicepalts för höghastighetstågen även då hela Götalandsbanan är utbyggd?

Fortfarande bakåtsträvande?

hans sa...

Detta är en svår fråga som ni båda här är inne på. Jag håller med Robin om att det absolut viktigaste och primära är en innerstadsutvidgning mot nordost. Inget kan få komma ivägen för denna, det ÄR Linköpings framtid.

Från kommunens sida måste man börja titta ordentligt på hela flygplatsfrågan, givetvis utan prestige. Samtidigt är det viktigaste för 4:e Storstadsregionen att lösa detta med flygplatserna på ett snyggt sätt. Denna fråga är avgörande tillsammans med frågan om externhandelsfrågan. Man kan säga att samarbetet hänger på detta. Annars förlorar båda städerna mot andra städer.

Det primära är alltså en livfull ekonomiskt och kulturell innerstad - inget kan komma ivägen för detta - för både Linköping och grannstaden (och tillsammans).

Man måste förr eller senare börja titta på alternativ, som t.ex. Malmen, eller gemensam flygplats. Förutsatt att det nu inte går att förlänga banan i nuvarande läge, en förlängning som undanröjer alla hinder för innerstadens naturliga expansion.

Redux sa...

Ser att min kommentar under ditt inlägg "På ostfronten intet nytt" inspirerat. ;-) Trevligt.

Håller med dig om det du skrev om SAAB och affärsflyget. LCA kan aldrig bli en storflygplats, den är lika begränsad som Bromma. Däremot har jag alltid tyckt att Malmen skulle kunna utvecklas mer.