Sidor

söndag 25 maj 2008

Hur var det nu?

Jag tänkte svara på ett inlägg från "linlasj" som denna skrev i correns forum den 24 maj 2008.

Han/hon skriver:

Jag vet inte jag, pratade med de som utformat planen häromdagen på torget.

"Linköping har vänt ån ryggen" sades det. Och det var det klokaste jag hört på länge. Det är ju inte bra.

Men lösningen heter väl då inte förtätning. Det får jag inte ihop.

Efter ett tag sades det vid bordet där vi samtalade att det ska inte resas så mycket, så vi måste förtäta lite. Resas, mycket? I den här lilla stan? Nääää...jag menar MEN HALLÅ.

Sedan fortsatte samtalet, det föreslogs att "däckfirman ditten" skulle ligga "här borta" och så pekades det på någon avsideskrok på kartan.

Men...men...sade jag...då kommer ju folk att resa dit med sin bil för att få däcken bytta.

Eh...ja...jo...sade planeraren då.

Genomtänkt? Ja, säkerligen. Men med input, som det heter nuförtiden, från befolkningsökningsvilliga politiker som ser oss medborgare som skatteintäkter. Nästan enbart.

På min fråga "Det är väl inget självändamål att vi ska bli 190 000 i Linköping" kom svaret "nä, nä, det är klart, men då får vi inte råd med de vi vill".

Tycker nog det är rätt bra som det är. Några vägar som ska fixas till lite. Sedan är jag nöjd. Låt parkerna vara kvar. Låt de gröna fria ytorna som finns vara kvar.

Det kommer inte hit fler människor bara för de har någontstans att bo. De vill kunna sitta i en park, lämna sina barn på dagis och ha fungerande skolor samt ett utbud i stan som heter duga. Nu heter det ingenting. DET däremot kommer det att bli ändring på misstänker jag. Det händer saker. Faktiskt. Gå på stan och titta
.


Mitt svar blev så långt att jag istället lägger in det i den här bloggen och länker till den från forumet.


Det låter som om du pratade med någon mindre insatt person på torget, eller kanske förvrängt sammanfattningen av samtalet lite? =)

Förtätningen av staden har inget med Stångån att göra. Det är två olika delar av översiktsplanen (ÖP), så det verkar som att du är helt felinformerad där.

Jag kan väl försöka mig på en snabbgenomgång av ÖP:n. Linköpings befolkning växte det senaste året med 1800 personer . Det gör staden till en av Sveriges snabbast växande. Enligt alla analyser så ser det heller inte ut som att trenden kommer att avta. Det är snarare så att om vissa planerade satsningar (bl.a. på universitetet) genomförs så kommer kurvan att peka ännu högre. Det gör att när man nu sitter och ska gör en ÖP för de närmsta 10-15 åren så bör man räkna med en stad på minst 170 000 invånare. Man har arbetat efter en modell där utsikten är 170 000 inv., och en där man räknar med 200 000 inv. Detta är inte något man garanterar, men man har sett till att, på ett överskådligt sätt, förbereda infrastruktur, samhällsfunktioner och stadsbyggandet för dessa scenarion. Varje nytt steg kommer ändå att genomföras successivt, så man bygger inte ut något utan att ”efterfrågan” finns.

En så markant ökning av befolkningen ställer krav på infrastuktur, skola, sjukvård mm. Men inte minst också på bostäder, naturligtvis. När man nu kan anta en så pass stor ökning av invånarantalet så har man två sätt att bygga ut staden att välja på. Antingen fortsätter man att ta ny åkermark/ekskog i anspråk utanför staden för att bygga upp nya bostadsområden på samma sätt som man gjort sedan 40-talet. Eller stannar man upp och funderar lite på vad som är viktigt och hur invånarna verkligen vill bo, och sedan bygger efter detta.

Marknadspriserna på bostäders olika typer och lokaliseringar visar tydligt hur efterfrågan ser ut. Man vill helst antingen bo i villa nära (restidsmässigt) staden eller i en lägenhet mitt i staden. Jag anser att man också på ett bra sätt har ringat in detta i ÖP:n och satsar på en sådan utbyggnad. En förtätning av staden sker på platser där marken inte används av invånarna. Samtidigt satsar man extra mycket på de parker och grönområden som väl används av invånarna. Det finns många ogräsbeklädda plättar i staden som verkligen inte används. Varför ta rygg på dessa när man istället kan låta fler människor få bo där de vill i? De används ju ändå inte och kostar bara pengar i underhåll. Istället kan man satsa dessa pengar, plus inkomsterna från bostadsetableringen i parker och grönstråks som används? Nya stadsparker planeras, bl.a. på Stångebro. Kvalitet före kvantitet med andra ord.

Samtidigt låter man satsa på småhusområden som Ekängen, Sturefors, Linghem Vikingstad och Malmslätt mm, där också pendeltågtrafiken ska få en större satsning.
Människor som vill bo i staden vill också bo i en urban miljö. Det är också idén med utbyggnaden av innerstaden. Den kommer att ske över Stångån, så att ån kommer mer i centrum av staden. Via Resecentrumet kommer man få en förlängning av innerstaden ut mot Kallerstad, där man planerar en tätkvartersstad med butiker och restauranger i bottenvåningarna och bostäder och kontor i övervåningarna. Linköpings innerstad är idag obalanserad och väldigt liten med tanke på kommunens storlek.

Självklart bör man tänka till ordentligt innan man ger sig på att förändra stadens karaktär. Samtidigt får man inte glömma att expansionen av en stad starkt är förknippat med dess välstånd. Alternativen är att antingen så väljer man att utnyttja möjligheterna som Linköping har för att bli en välmående växande kommun med många nya företag, och företagsetableringar. Något som ger oss många nya produkter och tjänster att utveckla och arbeta med. En anda som lockar till sig än nya företag och investeringar i en positiv spiral. Eller så låter man möjligheterna rinna ut i sanden och se hur man börjar få svårt att ersätta nedlagda arbetstillfällen när oundvikliga nedläggningar inte kompenseras av nya etableringar. Exempel för dessa två alternativ finns det gott om. Framför allt det senare. Att låta Linköping ”vara som det alltid har varit” finns inte att välja på.

Eller så kan man säga att det är just det som är det första alternativet, nämligen att just se till att ha en harmoni där verksamheter föds eller tillkommer utifrån. För utan visioner så hade Linköping inte varit något annat än ännu en bruksort med urholkad ekonomi och minskande befolkning. Expansionen är viktig för stadens, och invånarnas välmående.

Inga kommentarer: