Sidor

fredag 9 november 2012

Nystart!

Mycket har hänt på stadsbyggnadsfronten i Linköping, inte minst sedan Regeringen presenterade satsningen på Ostlänken. Nu växer Linköping på flera fronter. Det har därmed också blivit fler projekt att diskutera, fundera och resonera kring. Det finns några riktig spännande och på förhand bra projekt, men också flera projekt som man kan sätta ett stort frågetecken kring. Till den första kategorin tillhör infill-projekten i innerstaden, t.ex. Tinnerbäcksparkeringen och Övre Vasastaden. Till de något sämre projekten hamnar de rena bostads- eller handelsområden som byggs ut i staden. Tornby-Mörtlösa och Ullstämma är riktigt ruggiga exempel.

Hur som helst så är min ambition att återigen börja blogga mer frekvent och regelbundet, nu när det finns lite mer att "ta tag i". Hoppas att ni som läser bloggen också lämnar kommentarer på inläggen. Syftet med bloggen fortfarande att vädra idéer och presentera förslag på stadsutveckling i Linköping, både från mig och från er.


En annan ambition är att jag parallellt med denna blogg ska arbeta med författande av yttranden till olika planer som rör Linköpings tätort, samt driva projektet med en alternativ stadsplan för Linköpings tätort - Generalplan Linköping.

Från och med nästa inlägg kommer inläggen också att publiceras på Storstad Linköpings hemsida.

Inga kommentarer: