Sidor

måndag 17 oktober 2011

Idé till LinköpingsBo2016 - del 2För att bygga vidare på mitt förra inlägg så vill jag belysa ett liknande projekt som det jag föreslog. I Göteborg arbetar man med en ny stadsdel som man kallar för "Viking Green City". Som ni kan se på den inbäddade filmen ovan så ska stadsdelen bli vattennära och riktigt riktigt tät. Läs mer här!

Som en direkt replik fick jag idag läsa på corren.se om de fem stadsdelar som har valts ut som kandidater till objekt för LinköpingsBo2016. Jag lämnade en kommentar om detta på Storstad Linköpings diskussionsforum, som jag här citerar:

"Kan säga att jag tror att området redan är klart OCH att det har varit klart rätt länge. Det handlar om att bygga ut Universitetsområdet österut, mot Djurgården. Att man använder begreppet "lärande" är väl bara ett tecken på att mina misstankar stämmer. Det är säkerligen så att man av politiska skäl har lagt till de mer "utsatta" bostadsområdena på listan.

Konstigt att projektledare Jonas Sjölin i nämnda artikel pratar om "stadsläkning" och sedan säger att man bör bygga ihop bananformen som staden har. Detta har ingenting med stadsläkning att göra. Stadsläkning är att bygga bort barriärer som bryter det urbana sammanhanget samt integrera de tidigare funktionsseparerade zonerna i staden, för att på så sätt integrera staden både fysiskt och socialt (socioekonomiskt). Vad staden har för övergripande form har alltså inget med detta att göra. Sedan vet jag att Jonas är väldigt kunnig och att Corren är det desto mindre, när det gäller sådana här frågor, så jag håller kritiken öppen.

Jag vet inte heller vad man tror att man skulle kunna åstadkomma för sociala förändringar med en "liten ny stadsdel" i de segregerade enklaver som Ryd, Skäggetorp och till viss del Berga är. Det behövs något betydligt större.

Att bygga ut universitetsområdet är ju dömt att misslyckas. Det kanske blir en trivsam boendemiljö för de som bor där (vilket kommer bli människor som är kopplade till Universitetet eller Mjärdevi), men för staden är det helt värdelöst och som universellt exempel är det än mer ointressant, då det är relativt liten andel av städer som har samma förutsättningar. För ett lyckat projekt ur ett hållbarhetsperspektiv så gäller det att staden byggs inifrån och ut, dvs. att innerstaden expanderar med innerstadsmiljöer. Därför vore det bästa att den nya tillkommande "stadsdelen" byggs i innerstaden, eller i direkt anslutning till den, så att den både tar del och bidrar till det kärnvärde som Linköpings innerstad har idag!

torsdag 6 oktober 2011

Idé till LinköpingsBo2016


Jag läste idag ett härligt debattinlägg i DN, av den ofta träffsäkre "stadsforskaren" på KTH. "Frånta egoistierna rätten att överklaga nybyggen", lyder rubriken.

Extra intressant är ett stycke i slutet. Jag citerar:

"En annan konferens. Dåvarande stadsbyggnadsdirektören Ingela Lindh visar ett flygfoto av Gamla stan i Stockholm och förklarar: ”Antag att ett byggbolag ville bygga det här i dag. Alla våra experter skulle säga nej. Gamla stan är olaglig i förhållande till regelverket”."


Gamla stan har kanske Sveriges mest hållbara stadsstruktur. Om det nu är så att det är emot regelverket att faktiskt bygga såhär så är det ju naturligtvis både förödande för framtidens stadsutveckling och något som man verkligen borde titta på från myndighetshåll.Bland annat därför tycker jag, som jag tidigare har nämnt i olika sammanhang, att detta vore ett utmärkt tema till LinköpingsBo2016. Tänk er en ny del av innerstaden växa fram på Stångebro-halvön, med en tät och "mysig" bebyggelse a la Gamla stan, fast med en samtida arkitektur. Stora kajpromenader längs med sydvästra stranden med restauranger, soldäck och andra trivselskapande element.

Om Linköping skulle kunna både regelmässigt möjliggöra och faktiskt tillskapa detta så vore det en stor framgång för svensk stadsutveckling och samtidigt innebära ett extraordinärt tillägg till Linköpings innerstad.